Tabloul avocaţilor incompatibili (prin suspendare)