Baroul Argeş

ANUNT CURSURI INPPA

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.) anunță organizarea a trei cursuri extracurriculare, concepute în sistem interactiv, destinate avocaților (definitivi și stagiari)


1. Probleme practice de arbitraj comercial: de la încheierea convenției la executarea sentinței arbitrale

Av. dr. Cosmin Vasile, Baroul București, formator I.N.P.P.A.

6 ateliere x 2 ore

2. Discriminarea – până unde ? Probleme dificile și instrumentele juridice privind apărarea drepturilor persoanelor discriminate.

Prof. univ. dr. Cristian Jura, Secretar de Stat, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

5 ateliere x 2 ore

3. Legal English (Engleză juridică)

Lect. univ. dr. Gyongyver Maduta, Universitatea Româno-Americană, formator asociat I.N.P.P.A.

5 ateliere x 2 ore

Descrierea cursurilor extracurriculare o găsiți făcând click pe denumirea cursului.

Cursurile se vor desfășura în sistem videoconferință, pe platforma „Zoom”, în intervalul 22 octombrie – 30 noiembrie 2020, cu începere de la ora 16.00, inclusiv în zile de sâmbătă. În cazul în care aceleași persoane se vor înscrie la mai multe cursuri, planificarea va fi făcută astfel încât atelierele la diferitele cursuri să nu se suprapună.

Cursurile sunt creditate cu 10 puncte de pregătire profesională fiecare. În termen de 5 zile de la încheierea cursului, I.N.P.P.A. va transmite participanților certificatul de participare la curs, atestând acordarea punctajului de pregătire profesională.

Taxe de participare:

1. Probleme practice de arbitraj comercial: de la încheierea convenției la executarea sentinței arbitrale

Taxă generală – 400 lei

Taxă cursanți I.N.P.P.A. – 125 lei

Taxă formatori I.N.P.P.A. – 225 lei

2. Discriminarea – până unde ? Probleme dificile și instrumentele juridice privind apărarea drepturilor persoanelor discriminate.

Taxă generală – 350 lei

Taxă cursanți I.N.P.P.A. – 100 lei

Taxă formatori I.N.P.P.A. – 200 lei

3. Legal English (Engleză juridică)

Taxă generală – 350 lei

Taxă cursanți I.N.P.P.A. – 100 lei

Taxă formatori I.N.P.P.A. – 200 lei

Un curs se organizează dacă se înscriu cel puțin 25 de participanți.

Înscrierea se face până la data de 17 octombrie 2020, prin email la adresa office@inppa.ro cu subiectul „Înscriere curs extracurricular [se inserează, după caz: « Arbitraj », « Discriminare » sau « Engleza juridica »]”. În cazul în care numărul celor înscriși atinge limita minimă de participare, secretariatul I.N.P.P.A. va comunica celor înscriși coordonatele bancare de achitare a taxei. Taxa de participare se achită până la data de 21 octombrie 2020. Dovada plății se transmite I.N.P.P.A. la aceeași adresă de email, cursanții urmând a primi instrucțiunile privind logarea în platforma Zoom.


Informare Avocati

Stimati colegi,

Ne bucuram ca ati utilizat si v-a fost util programul de legislatie EBAS.

Va informam ca acesta se poate accesa GRATUIT pentru inca un an.

Daca pana in prezent, nu v-ati activat accesul in aplicatie, o puteti face completand formularul cu datele necesare identificarii ca fiind membru al baroului.

EBAS poate fi accesat de oriunde aveti conexiune la internet (telefon, tableta, laptop etc) si puteti cauta in totalitatea actelor normative.

In functie de domeniul de activitate al fiecaruia, se poate opta, la cerere, pentru module suplimentare: Jurisprudenta EU/RO/CEDO, Monitorizare Dosare, Societati, CRM, cautare avansata in Monitor Oficial Complet, B.P.I, OSIM la cel mai mic cost de pe piata.

Pentru informatii suplimentare sau TESTAREA GRATUITA a aplicatiei, va rugam sa contactati reprezentantul EBAS Mihaela Dumitru la numarul de telefon 0761.641.681 sau prin email la adresa mihaela.dumitru@expert-group.biz

Facilitățile modulului Legislație:

● forma consolidată (legea la o anumită dată în funcție de modificările aduse in timp);

● legături între acte (link-uri către actele normative ce modifică/aborgă/introduce un articol);

● căutarea rapidă după cuvinte cheie/expresii alese de utilizator (căutare de tip Google);

● actualizarea zilnică a bazei de acte și a formelor consolidate;

● grafic reprezentativ cu modificările suferite;

● lista actelor normative ce intră în legatură directă cu actul căutat (acte cu funcție activă si funcție pasivă);

● posibilitatea de a copia un paragraf;

● descărcarea în format HTML, PDF;

● posibilitatea de a printa;

● comutare rapidă si usoară între acte;

● anexe (informații din Monitorul Oficial Partea I biss);

● posibilitatea de a pune adnotări pe document.

În speranța că am reușit să facilităm accesul la documentare completă, vă dorim mult succes in activitate.

APEL

catre toti membrii Baroului Arges

pagina 1

pagina 2

pagina 3

pagina 4


UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

REZULTATE VOT

ADUNAREA GENERALA DESCHISA

31 AUGUST - 02 SEPTEMBRIE 2020


1. Delegaţi la Congres :

- Av. Nicolescu Dragoş-Andrei - 176 voturi

- Av. Cursaru Nina - 174 voturi

2. Comisia de Disciplină:

- Av. Cristu Alina - 157 voturi

- Av. Iordache Maria Lăcrămioara - 151 voturi

- Av. Iunker Corina - 144 voturi


3. Materialele privind:

1. DESCĂRCAREA DE GESTIUNE ŞI ACTIVITATE A CONSILIULUI BAROULUI ARGEŞ PENTRU ANUL 2019;

2. PROIECTUL DE BUGET AL BAROULUI ARGEŞ PENTRU ANUL 2020;

3. DESCĂRCAREA DE GESTIUNE ŞI ACTIVITATE A CONSILIULUI FILIALEI ARGEŞ A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR PENTRU ANUL 2019;

4. PROIECTUL DE BUGET AL FILIALEI ARGEŞ A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR PENTRU ANUL 2020,

au fost aprobate cu un număr de 204 voturi„PENTRU”.

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

B A R O U L A R G E Ş

INFORMARE

În perioada 31 august-2 septembrie 2020 se va desfășura Adunarea Generală în mod deschis a Baroului Argeș necesară pentru descărcările de gestiuni și proiectele de bugete pentru Baroul Argeș, respectiv Filiala Argeș a C.A.A., pentru completarea Comisiei de disciplină și pentru alegerea celor doi delegați la Congresul Avocatilor 2020.

Locurile de desfășurare a Adunării Generale sunt :

- Pitești B-dul I.C. Brătianu nr. 42 parter pentru avocații din Pitești

- Curtea de Argeș sediul avocaților din fața Judecătoriei pentru avocații din Curtea de Argeș

- Câmpulung, Topoloveni , Costești- spațiile avocaților din sediile Judecătorilor pentru avocații din aceste orașe.

Prin vot deschis se va vota:

1. Aprobarea execuției bugetare, descărcarea de gestiune și activitate pentru anul 2019 atât pentru Baroul Argeș cât și pentru Filiala Argeș și C.A.A.

2. Proiectele de bugete pentru anul 2020 atât pentru Baroul Argeș cât și pentru Filiala Argeș a C.A.A .

Prin vot secret se va vota:

A. Completarea componenței Comisiei de Disciplină cu 2 membrii și un supleant. Candidați sunt următorii avocați:

1. Cristu Alina

2. Iordache Lăcrămioara

3. Iunker Corina

B. Delegații la Congresul Avocaților 2020.

1. Cursaru Nina

2. Nicolescu Dragoș Andrei.

Modul de desfășurare a Adunării Generale este prevazut în Regulamentul afișat pe site.

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

B A R O U L A R G E Ş

Anunt

privind publicarea materialelor Adunarii Generale a Avocatilor din perioada 31.08.-02.09.2020 pentru Filiala Arges a Casei de Asigurari a Avocatilor

Raportul cenzorilor privind activitatea financiar-contabila pe anul 2019

Situatie venituri-cheltuieli realizate in anul 2019

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Anunt

privind publicarea materialelor Adunarii Generale a Avocatilor din perioada 31.08.-02.09.2020 pentru Baroul Arges:

Raportul cenzorilor privind activitatea financiar-contabila pe anul 2019

Situatie venituri-cheltuieli realizate in anul 2019

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020


UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

B A R O U L A R G E Ş


ANUNT

In zilele de 14,17,18 si 21 august, sediul Baroului din B-dul I.C. Bratianu va fi inchis pentru efectuarea concediului de odihna de catre salariati


ANUNT

AVÂND ÎN VEDERE INFORMAȚIILE COMUNICATE DE DEPARTAMENTUL DE STAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ PRIVIND RĂSPÂNDIREA VIRULENTĂ A INFECŢIEI CU COVID-19, ÎN VEDEREA PROTEJĂRII MEMBRILOR BAROULUI ARGEŞ, ADUNAREA GENERALĂ CONVOCATA LA DATA DE 27 MARTIE 2020, SE AMÂNĂ ŞI VA AVEA LOC IN PERIOADA

31 AUGUST - 02 SEPTEMBRIE 2020


CONSILIUL BAROULUI ARGES,

PRIN DECAN,

AV. LUMINITA IOANA


Documente atasate:

Convocator

Hotarare Reconvocare Adunare Generala

Hotararea nr. 25 din 03.08.2020 privind adoptarea Regulamentului desfasurarii Adunarii Generale

Regulamentul Desfasurarii Adunarii Generale p.1

Regulamentul Desfasurarii Adunarii Generale p.2


UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

B A R O U L A R G E Ş

ANUNT

Conform Hotărârii Consiliului UNBR nr. 78/17-18.07.2020, de completare a Deciziei Comisiei Permanente nr. 135/2020 privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2020, cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare se transmit de către candidați baroului în format electronic, prin internet, la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx


UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

B A R O U L A R G E Ş

Procesul-verbal incheiat in sedinta de Consiliu din data de 08.07.2020


UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

B A R O U L A R G E Ş

Piteşti, B-dul I.C. Brătianu nr.42, jud. Argeş, C.F.: 4469264, Tel/Fax: 0248213066,

e-mail: baroularges.secretariat@gmail.com, site: www.barouarges.ro

Având în vedere cazul de apărare obligatorie prevăzut de art.16 din Legea nr. 136 din 18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, în opinia noastră, atunci când se va apela la asistenţa din oficiu, sunt aplicabile prevederile art. 2 alin. 1pct. 1 lit. n din Protocolul din 14 februarie 2019 („pentru asigurarea prestaţiilor extrajudiciare şi/sau de asistenţă şi reprezentare în cauzele care legi speciale prevăd acest drept sau în care prevederile convenţiilor la care România este parte, impun acest lucru”) valoarea onorariului avocatului din oficiu fiind de 723 lei.


Către

Doamnele/ Domnii avocați,

Decani ai Barourilor

Stimate Doamne Decan,

Stimați Domni Decan,

Conform hotărârii Consiliului UNBR din data de 17.07.2020, vă transmitem, atașat prezentei comunicări, proiectul intitulat „Avocatul specializat”, cu privire la care Consiliul U.N.B.R. a decis comunicarea către barouri spre a fi supus, până la data de 1 noiembrie 2020, dezbaterii corpului profesional.

Vă adresăm rugămintea de a comunica acest proiect, precum și materialele atașate prezentei adrese, avocaților din baroul dumneavoastră, cu solicitarea de a comunica eventualele observații, până la data limită menționată mai sus, la adresa de email unbr@unbr.ro.

Av. dr. Traian Briciu

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România


PROIECTUL AVOCATUL SPECIALIZAT

Articol Vicepresedinte Turculeanu

Specializarea - o dimensiune a viitorului profesiei


ANUNȚ

Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2020.

citeste in continuare ...


ANUNT

Având în vedere faptul că se prefigurează întâlniri între conducerea DCAJ - U.N.B.R. și reprezentanții Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justiție, precum și cu cei ai Instanței Supreme, întâlniri având ca obiect problematica Protocolului din 14 februarie 2019, vă rugăm ca până la data de 24.06.2020 (inclusiv) să transmiteţi, pe adresa de e-mail a baroului, propunerile sau observațiile legate de asistența judiciară din oficiu.

Mesaj condoleante

Avocaţii din Baroul Argeş deplâng trecerea în nefiinţă a celui care a fost avocat RĂDULESCU DUMITRU şi sunt alături de colega lor,

avocat RĂDULESCU CRENGUŢA, în aceste clipe de grea încercare şi durere pricinuite de pierderea tatălui său.

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace!

Va informam ca au fost virate in 27 si 28 mai urmatoarele liste de oficii, in suma totala de 88.105 lei:

PARCHET TRIBUNAL

Lista 16/februarie 2020

Lista 17/februarie 2020

Lista 20/martie 2020

Lista 28/aprilie 2020

PARCHET CURTEA DE APEL

Lista 18/martie 2020

DIICOT

Lista 29/aprilie 2020

Lista 43/mai 2020

Incepand cu 03.06.2020 se vor efectua viramentele in conturile bancare ale cabinetelor avocatilor.

COMUNICAT DE PRESA

emis de Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Piteşti

referitor la implementarea la nivelul Compartimentului Arhivă-Registratură al instanţei a sistemului de programare online,

începând cu data de 26 mai 2020

Adresa Baroul Arges

Comunicat de presa

Judecatoria Curtea de Arges - numar fax si adresa e-mail unde pot fi comunicate documentele

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Judecătoria Curtea de Argeş deţine încă un număr de fax: 0348-412010 şi o nouă adresă de email, ambele folosite de către Cabinetul Preşedintelui. Ca urmare, vă rugăm ca toate documentele pentru cabinet să fie comunicate la acest număr de fax sau pe adresa de emai lindicată.

Vă mulţumim,Cu stimă,Grefier-şef Elisabeta ŞerbanJudecătoria Curtea de Argeş


Hotarare privind validarea modificarii Tabloului nominal cu avocatii desemnati sa asigure asistenta judiciara din oficiu

pagina 1

pagina 2

pagina 3


Anunt

Vă aducem la cunoștință ca Tribunalul Arges a virat in contul Baroului sumele

reprezentand plata urmatoarelor liste de oficii:

1. diferenta Lista 22/ martie 2020

2. Lista 25/ aprilie 2020

3. Lista 26 / aprilie 2020


Baroul Arges

Consiliul Baroului Arges

Adresa instante comunicare parola

pagina 1

pagina 2

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

B A R O U L A R G E SBaroul Argeş a continuat în ultima perioada dezvoltarea aplicaţiei Serviciul de Asistenţă Juridică şi a paginii web, în vederea facilitării comunicării cu toţi avocaţii, atât cei înscrişi în Registrul de Asistenţă Juridică, cât şi pentru ceilalţi avocaţi.

Astfel:

1. Aplicația Serviciului de Asistenţă Juridică va comunica automat pe mail tuturor avocaților înscriși în Registrul de Asistenţă Juridică imputernicirile emise pentru cauzele din oficiu;

2. Aplicația Serviciului de Asistenţă Juridică va trimite automat tuturor avocaților înscriși în Registrul de Asistenţă Juridică centralizatoarele cu referatele trimise la autorități.

3. Crearea unor adrese de mail pentru comunicare adecvată pe categorii de probleme după cum urmează:

decan@barouarges.ro, prodecan@barouarges.ro, saj@barouarges.ro, secretariat@barouarges.ro, fcaaa@barouarges.ro;

4. Se continuă dezvoltarea noului site al Baroului pentru a-l inlocui pe cel activ în prezent, preluat de la vechiul administrator cu dificultate si care nu mai corespunde nevoilor actuale;

5. Se vor achiziţiona servere cu capacitate corespunzătoare, în caz de nevoie;

6. Se va continua procesul de dezvoltare a aplicatiei Serviciului de Asistenţă Juridică si a paginii web în scopul transparentizarii si înlesnirii comunicării între Barou și Avocați.
BAROUL ARGES

COMUNICAT

Este necesară asigurarea unui tratament egal cu angajații din sectorul public pentru avocatul care își desfășoară activitatea sub riscul de contactare a COVID 19 în exercitarea profesiei de avocat ca urmare a participării la actul de justiție în cazurile urgente și obligatorii decretate prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020, inclusiv pentru membrii familiei acestuia.

Solicităm asigurarea condițiilor de protecție sanitară (mască de protecție, mănuși speciale) pentru avocații care desfășoară activitate judiciară în cazurile urgente și obligatorii decretate prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020. Având în vedere că astfel de echipamente sanitare nu sunt disponibile momentan pe piață iar serviciile nu suferă amânare se impune protejarea sănătății avocatului.

av Luminita IOANA

Decan Baroul ARGEȘ

BAROUL ARGES

CONSILIUL BAROULUI ARGES

COMUNICAT

În această perioadă deosebită pentru întreaga societate, avocații din Baroul Argeș sunt alături de justițiabili și de ceilalți parteneri ai actului de justiție,

pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor.

Activitatea Baroului Argeș nu se suspendă. Am luat masurile necesare si obligatorii conform Decretului de instaurare a stării de urgență.

Serviciul de Asistență Judiciară funcționează permanent pentru toate acele cauze in care asistența juridică este obligatorie.

Ne adaptam noilor condiții si ne exercităm profesia de avocat, așa cum am jurat atunci când am pășit pe acest drum si am intrat in această nobilă profesie.

Puteți consulta avocatul prin sisteme moderne de comunicare: telefon, email, aplicații de mesagerie si video-call. Această perioadă va genera multe posibile litigii, așa că este bine sa fiți informați și să luați decizii numai dupa ce ati cerut sfatul unui avocat.

De asemenea, vom redacta si comunica actiuni, contracte, opinii legale pe email sau prin aplicațiile de mesagerie electronică.

Suntem alaturi de clienții noștri!

BAROUL ARGES

CONSILIUL BAROULUI ARGES

Decizia nr. 11 din 16.03.2020

pagina 1

pagina 2

BAROUL ARGES

CONSILIUL BAROULUI ARGES

IN ATENTIA

AVOCATILOR DIN BAROUL ARGES

ANUNT

privind operatiunile de incasari si plati si activitatile de secretariat

in contextul extinderii raspandirii infectiei cu coronavirusul COVID -19

1. Va reamintim ca, platile de contributii profesionale pot fi efectuate fara a fi nevoie sa va deplasati la sediul Baroului, in conturile indicate mai jos, iar declaratia de venit se transmite pe mail la adresa : baroularges.secretariat@gmail.com :

Pentru contributia la Barou, UNBR si Fd. Solidaritatea :

Beneficiar : BAROUL ARGES

CUI : 4469264

CONTURI BANCARE

RO36RNCB0022047250790001 – BCR PITESTI

RO39BRDE030SV68215300300 – BRD PITESTI

RO 33BTRLRONCRT0344490101 – BANCA TRANSILVANIA


Pentru contributia la asigurarile sociale :

Beneficiar : FILIALA ARGES A CASEI DE ASIGURARI A AVOCATILOR

CUI : 11997653

CONTURI BANCARE

RO50RNCB0022047253420001 – BCR PITESTI

RO37BRDE030SV05740550300 – BRD PITESTI

RO51BTRLRONCRT0332092401 – BANCA TRANSILVANIA


2. Puteti solicita, de asemenea, sa va fie achitate in contul bancar al cabinetului, onorariile din oficiu, chiar daca acestea sunt mai mici de 1000 lei.

3. In situatia in care aveti nevoie de adeverinte sau alte inscrisuri, le puteti solicita si va vor fi transmise pe mail .

Consiliul Baroului Arges


HOTARAREA Nr. 63 din 13.04.2016

privind stabilirea contributiei avocatilor la realizarea bugetului baroului

pagina 1

pagina 2

pagina 3

pagina 4


HOTARAREA Nr. 8 din 24.02.2020

pentru modificarea Hotararii Nr.24 din 11.12.2019 privind onorariile pentru

avocatii care reprezinta Baroul Argea ca parte in procese in fata instantelor de

judecuta emisa de Consiliul Baroului Arges

pagina 1

pagina 2


Mesaj solidaritate Versailles

Ne exprimăm solidaritatea față de confrații avocați din Baroul Versailles și față de confrații noștri din Franța întreagă în lupta acestora pentru salvgardarea drepturilor și a statutului lor în cadrul profesiilor juridice precum și pentru recâștigarea drepturilor pierdute sau afectate de măsurile politice care au avut loc în ultimii ani.

Considerăm că profesia de avocat trebuie să fie independentă, puternică, să aibă un loc bine determinat și respectat și să nu fie supusă transformărilor structurale care să îi afecteze acest statut!

Avocații sunt singurii care în primul rând apără drepturile și libertățile fundamentale ale omului, astfel încât orice acțiune menită să știrbească din puterea avocaților este o acțiune îndreptată împotriva drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și devine de condamnat!


Publicăm ”Ghidul de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi”, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 287/16 decembrie 2019


După cum cunoașteți, Consiliul Superior al Magistraturii implementează proiectul „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/ cod MySMIS 2014+ 118765, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Obiectivul general[1] urmărit prin proiect este îmbunătățirea și abordarea unitară a comunicării publice la nivelul sistemului judiciar în vederea consolidării imaginii acestuia, asigurarea unei transparențe sporite în interiorul și exteriorul sistemului, precum și îmbunătățirea accesului la justiție prin creșterea gradului de informare, conștientizarea drepturilor cetățenilor și dezvoltarea culturii juridice.

În cadrul rezultatului nr. 1 – Comunicarea publică îmbunătățită și abordată unitar la nivelul sistemului judiciar, activitatea 4 prevede elaborarea unor ghiduri de bune practici, unul dintre acestea fiind Ghidul de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi.

Ghidul de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi a fost adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 287/16 decembrie 2019, fiind de asemenea asumat la nivelul Uniunii Naţionale a Barourilor din România prin Hotărârea Comisiei Permanente nr. 264/16 decembrie 2019 şi la nivelul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti din România prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 2310/27 septembrie 2019.

În data de 7 februarie 2020, la Bucureşti, a avut loc Conferința de diseminare a Ghidului de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi în cadrul căreia a fost prezentat Ghidul mai sus menţionat, precum şi importanţa stabilirii unor raporturi de colaborare, de parteneriat între profesioniştii dreptului, prin prisma înţelegerii rolului fundamental al fiecăruia în realizarea actului de justiţie şi consolidarea raporturilor interpersonale între aceştia, în acord cu valorile etice şi deontologice specifice fiecărei profesii juridice.

Faţă de cele prezentate, vă transmitem şi în format electronic (în ataşament) Ghidul de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi, pentru a fi diseminat fiecărui avocat.

De asemenea, Ghidul poate fi consultat şi accesând link-ul de mai jos: https://drive.google.com/file/d/10Fkk1Txdw2H4CGgO-HUIqDoOpgZPSA6F/view

ANUNT

Baroul Arges continuă Proiectul Educatie Juridica in scolile din judetul Argeș in parteneriat cu Agentia Britanică de știri News 247 Worldpress si Curtea de Apel Pitesti. In acest sens, membrii Baroului Argeș care sunt interesați, vor transmite până la data de 24.02.2020 un email la Barou, prin care își vor exprima intenția de a participa la derularea acestui parteneriat, asumându-și astfel obligația de a susține voluntar și gratuit ore de educație juridică în școlile din județul Argeș care si-au anunțat implicarea în proiect.

Imediat după această dată, se va realiza repartizarea avocaților care și-au exprimat intenția în modalitatea de mai sus, la unitățile de învățământ preuniversitar din județul Arges și va începe derularea Parteneriatului.


Curtea de Apel Piteşti

Alăturat vă transmitem comunicatul de presă emis de Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Piteşti referitor la Adunarea Generală a judecătorilor din data de 4 februarie 2020, convocată în legătură cu forma de protest adoptată prin Hotărârea nr. 2/21.01.2020, aceea a suspendării activităţii judiciare ca urmare a adoptării proiectului de lege privind eliminarea pensiilor de serviciu ale magistraţilor şi personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti.

Facem precizarea că urmează să fie întocmită de către fiecare secţie a Curţii de Apel Piteşti o listă privind cauzele urgente ce se vor judeca în perioada protestului, iar lista cauzelor urgente se va comunica şi Barourilor Argeş şi Vâlcea, având în vedere cererile adresate de aceste instituţii în acest sens.

Cu deosebită consideraţie,

Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Piteşti


UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

B A R O U L A R G E Ş

Piteşti, B-dul I.C. Brătianu nr.42, jud. Argeş, C.F.: 4469264, Tel/Fax: 0248213066,

e-mail: baroularges.secretariat@gmail.com, site: www.barouarges.ro

COMUNICAT DE PRESĂ

Subscrisul BAROUL ARGEȘ, cu sediul în Pitești, b-dul I. C. Brătianu, nr. 42, județul Argeș, reprezentat prin Ioana Luminița în calitate de Decan, pentru o justă și corectă informare a publicului cititor, având în vedere desele mențiuni din presa scrisă și online în care domnul Gherzan Cătălin apare cu titulatura de avocat, vă aducem la cunoștință următoarele:

Prin Decizia nr. 86/07.06.2016 a Consiliului Baroului Argeș, rămasă definitivă, domnul Gherzan Cătălin a fost exclus din profesia de avocat.

În aceste condiții, la acest moment, domnul Gherzan Cătălin nu mai face parte din corpul profesional al avocaților și nu este înscris pe tabloul avocaților vreunui Barou din România.

Cu considerație,

Decan,

Av. Luminiţa Ioana


CONSILIUL BAROULUI ARGEŞ

CONSILIUL FILIALEI ARGEŞ A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA

În temeiul art. 52 urm. din Legea nr. 51/1995 modificată şi republicată, art. 67 din Statutul profesiei de avocat şi art. 40 urm. din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Baroului Argeş şi Adunarea Generală Ordinară a Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, cu următoarea ordine de zi:

 1. Prezentarea raportului de activitate al Baroului Argeş/2019;
 2. Prezentarea situaţiei economico-financiare/2019;
 3. Raportul Comisiei de Disciplină/2019;
 4. Prezentarea raportului de activitate şi situaţia economico-financiară ale Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România/2019;
 5. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Baroului Argeş/2020;
 6. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România/2020;

7. Alegerea Delegaţilor la Congresul Avocaţilor din data de 20.06.2020.

8. Alegerea a 2 membri supleanţi pentru Consiliul Filialei Argeş a Casei de Asigurări a

Avocaţilor;

9. Alegerea a 3 membri pentru completarea Comisiei de disciplină.

10.Alegerea a 3 cenzori pentru FilialaArges a Casei de Asigurari a Avocatilor.

♦Candidaturile se depun până cel tarziu cu 18 zile calendaristice inainte de data primei adunari, mai precis pana la data de 9 martie 2020, ora 16,30.

♦Candidaturile se depun in scris, personal, la secretariatul baroului (in timpul

programului de lucru 08,00 - 16,30) insotite de urmatoarele documente:

- o cerere de inscriere a candidaturii, cu precizarea functiei la care aspira;

- o declaratie autentica pe propria raspundere ca nu a colaborat cu organele Securitatii

in perioada regimului comunist și că nu este colaborator sub nici o formă al

serviciilor secrete, române sau străine;

- o copie a cartii de identitate.

11. Diverse – discuţii

Adunarea se va desfăşura vineri, 27 martie 2020, începând cu ora 15.00, la Hotel RAMADA Piteşti, sala DIAMOND.

În caz de neîntrunire a quorum-ului se va face aplicarea art. 53 din Legea nr. 51/1995 modificată şi republicată.


UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL ARGES

ANUNT

Va aducem la cunoștința că baroul a încasat in perioada

27-29 ianuarie 2020 : în contul bancar contravaloarea onorariilor din oficiu virate de autoritati

Lista 59/2019 (diferenta) - Parchet Tribunalul Arges

Lista 61/2019 - Parchet Tribunalul Arges

Lista 72/2019 - Parchet Tribunalul Arges

Lista 73/2019 - Parchet Tribunalul Arges

Lista 1/2020 - Curtea de Apel Pitesti

Lista 4/2020 (partial) - Parchet Tribunalul Arges

Lista 5/2020 - Tribunalul Arges

Lista 6/2020 - Tribunalul Arges

Lista 7/2020 - Tribunalul Arges

Lista 8/2020 - Tribunalul Arges

Începând cu data de 31 .01.2020, Baroul Arges va achita către fiecare avocat contravaloarea onorariilor din aceste borderouri, în conturile bancare comunicate


COMUNICAT

Baroul Argeș a luat act cu îngrijorare de situația creată prin adoptarea deciziilor Adunarilor Generale ale instanțelor din Județul Argeș privind suspendarea activității de judecată.

Apreciem ca fiind grave efectele atât asupra actului de justiție, cat si asupra întregii activități a avocaților.

Facem apel la colegii magistrați sa intensifice dialogul cu instituțiile implicate în vederea rezolvării acestei situații si a diminuarii efectelor negative.

Solicităm conducerilor instanțelor comunicarea adecvată a programului de lucru pentru fiecare complet de judecată dat fiind faptul că au existat situații în care aplicarea deciziilor a fost inconsecventa între completurile de judecata ale aceleiași instanțe, iar calificarea ca urgențe a cauzelor este apreciată distinct si arbitrar de fiecare complet de judecată.

Aceasta situație este de natură a afecta întreaga activitate a avocaților si de a ne prejudicia relațiile cu clientii afectând imaginea justiției.

Avocații sunt parteneri ai actului de justiție, veghează si lupta pentru respectarea si apărarea drepturilor si libertăților tuturor cetățenilor in conditii de legalitate și de respect între profesiile juridice!


145 de ani de avocatură la Timișoara

În cadrul seriei de evenimente”145 de ani de avocatură la Timișoara”, Baroul Timiș, împreună cu Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, organizează Conferința Accesul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului: aspecte teoretice și practice, care va avea loc în data de 24 ianuarie 2020, începând cu ora 9:00, în Aula Magna Ioan Curea a Universității de Vest din Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.4.

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL ARGES


UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 38 / 07 decembrie 2019

Având în vedere cursul euro estimat pentru anul 2020, începând cu data de 01.01.2020, taxa lunară pentru constituirea bugetului UNBR va fi următoarea:

  • 15 lei pentru avocații definitivi (echivalentul în lei a 3 EURO);
  • 10 lei pentru avocații stagiari (echivalentul în lei a 2 EURO).


ANUNT

ÎN VEDEREA VIZĂRII LEGITIMAŢIILOR PENTRU ANUL 2020, VĂ PUTEŢI PREZENTA LA SECRETARIATUL BAROULUI DIN PITEŞTI, STR. IC. BRĂTIANU NR. 42.


PLANIFICARI AVOCATI DESEMNATI SA ASIGURE ASISTENTA DIN OFICIU:

I. Tablou nominal cu avocaţii desemnaţi să asigure asistenţă juridică la INSTANTE

Curtea de Apel Pitesti

Curtea de Apel Pitesti în perioada 25.03.2020 - 23.07.2020 [...descarcă]

Curtea de Apel Pitesti în perioada 21.11.2019 - 24.03.2020 [...descarcă]

Curtea de Apel Pitesti în perioada 20.06.2019 - 20.11.2019 [...descarcă]

Curtea de Apel Pitesti în perioada 04.03.2019 - 19.06.2019 [...descarcă]

Curtea de Apel Pitesti în perioada 10.09.2018 - 28.02.2019 [...descarcă]

Tribunalul Arges

Tribunalul Arges în perioada 11.12.2019 - 28.04.2020 [...descarcă]

Tribunalul Arges în perioada 29.04.2020 - 24.09.2020 [...descarcă]

Tribunalul Arges în perioada 01.07.2019 - 10.12.2019 [...descarcă]

Tribunalul Arges în perioada 20.02.2019 - 27.06.2019 [...descarcă]

Tribunalul Arges în perioada 28.06.2018 - 19.02.2019 [...descarcă]

Judecatoria Pitesti

Judecatoria Pitesti în perioada 15.01.2020 - 14.07.2020 [...descarcă]

Judecatoria Pitesti în perioada 06.06.2019 - 14.01.2020 [...descarcă]

Judecatoria Pitesti în perioada 04.12.2018 - 05.06.2019 [...descarcă]

Judecatoria Pitesti în perioada 08.06.2018 - 03.12.2018 [...descarcă]II. Tablou nominal cu avocaţii desemnaţi să asigure asistenţă juridică la Parchete cu sediul in Municipiul Pitesti si D.N.A.

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Pitesti

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Pitesti în perioada 05.06.2020 - 08.08.2020 [...descarcă]

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Pitesti în perioada 31.03.2020 - 04.06.2020 [...descarcă]

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Pitesti în perioada 25.01.2020 - 30.03.2020 [...descarcă]

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Pitesti în perioada 23.11.2019 - 24.01.2020 [...descarcă]

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Pitesti în perioada 20.09.2019 - 22.11.2019 [...descarcă]

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Pitesti în perioada 18.07.2019 - 19.09.2019 [...descarcă]

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Pitesti în perioada 16.05.2019 - 17.07.2019 [...descarcă]

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Pitesti în perioada 16.03.2019 - 15.05.2019 [...descarcă]

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Pitesti în perioada 14.01.2019 - 15.03.2019 [...descarcă]

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Pitesti în perioada 13.11.2018 - 13.01.2019 [...descarcă]

Parchetul de pe langa Tribunalul Arges

Parchetul de pe langa Tribunalul Arges în perioada 26.05.2020 - 01.08.2020 [...descarcă]

Parchetul de pe langa Tribunalul Arges în perioada 18.03.2020 - 25.05.2020 [...descarcă]

Parchetul de pe langa Tribunalul Arges în perioada 11.01.2020 - 17.03.2020 [...descarcă]

Parchetul de pe langa Tribunalul Arges în perioada 05.11.2019 - 10.01.2020 [...descarcă]

Parchetul de pe langa Tribunalul Arges în perioada 30.08.2019 - 04.11.201 [...descarcă]

Parchetul de pe langa Tribunalul Arges în perioada 24.06.2019 - 29.08.2019 [...descarcă]

Parchetul de pe langa Tribunalul Arges în perioada 19.04.2019 - 23.06.2019 [...descarcă]

Parchetul de pe langa Tribunalul Arges în perioada 13.02.2019 - 18.04.2019 [...descarcă]

Parchetul de pe langa Tribunalul Arges în perioada 10.12.2018 - 12.02.2019 [...descarcă]

Parchetul de pe langa Tribunalul Arges în perioada 04.10.2018 - 09.12.2018 [...descarcă]

Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti

Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti în perioada 09.04.2020 - 23.06.2020 [...descarcă]

Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti în perioada 24.01.2020 - 08.04.2020 [...descarcă]

Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti în perioada 15.11.2019 - 23.01.2020 [...descarcă]

Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti în perioada 08.09.2019 - 14.11.2019 [...descarcă]

Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti în perioada 02.07.2019 - 07.09.2019 [...descarcă]

Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti în perioada 27.04.2019 - 01.07.2019 [...descarcă]

Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti în perioada 21.02.2019 - 26.04.2019 [...descarcă]

Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti în perioada 17.12.2018 - 20.02.2019 [...descarcă]

Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti în perioada 12.10.2018 - 16.12.2018 [...descarcă]

D.N.A serviciul teritorial Pitesti

D.N.A serviciul teritorial Pitesti în perioada 06.05.2020 - 27.06.2020 [...descarcă]

D.N.A serviciul teritorial Pitesti în perioada 13.03.2020 - 05.05.2020 [...descarcă]

D.N.A serviciul teritorial Pitesti în perioada 20.01.2020 - 12.03.2020 [...descarcă]

D.N.A serviciul teritorial Pitesti în perioada 30.11.2019 - 19.01.2020 [...descarcă]

D.N.A serviciul teritorial Pitesti în perioada 21.08.2019 - 09.10.2019 [...descarcă]

D.N.A serviciul teritorial Pitesti în perioada 03.07.2019 - 20.08.2019 [...descarcă]

D.N.A serviciul teritorial Pitesti în perioada 16.05.2019 - 02.07.2019 [...descarcă]

D.N.A serviciul teritorial Pitesti în perioada 30.03.2019 - 15.05.2019 [...descarcă]

D.N.A serviciul teritorial Pitesti în perioada 11.12.2018 - 29.03.2019 [...descarcă]

D.N.A serviciul teritorial Pitesti în perioada 26.12.2018 - 10.02.2019 [...descarcă]

D.N.A serviciul teritorial Pitesti în perioada 08.11.2018 - 25.12.2018 [...descarcă]III. Tablou nominal cu avocaţii desemnaţi să asigure asistenţă juridică la Organele de urmarire penala din Municipiul Pitesti

D.I.I.C.O.T Serviciul Teritorial Pitesti

D.I.I.C.O.T Serviciul Teritorial Pitesti si unitatile din subordine în perioada 08.06.2020 - 08.08.2020 [...descarcă]

D.I.I.C.O.T Serviciul Teritorial Pitesti si unitatile din subordine în perioada 06.04.2020 - 07.06.2020 [...descarcă]

D.I.I.C.O.T Serviciul Teritorial Pitesti si unitatile din subordine în perioada 03.02.2020 - 05.04.2020 [...descarcă]

D.I.I.C.O.T Serviciul Teritorial Pitesti si unitatile din subordine în perioada 04.12.2019 - 02.02.2020 [...descarcă]

D.I.I.C.O.T Serviciul Teritorial Pitesti si unitatile din subordine în perioada 04.10.2019 - 03.12.2019 [...descarcă]

D.I.I.C.O.T Serviciul Teritorial Pitesti si unitatile din subordine în perioada 06.08.2019 - 03.10.2019 [...descarcă]

D.I.I.C.O.T Serviciul Teritorial Pitesti si unitatile din subordine în perioada 08.06.2019 - 05.08.2019 [...descarcă]

D.I.I.C.O.T Serviciul Teritorial Pitesti si unitatile din subordine în perioada 11.04.2019 - 07.06.2019 [...descarcă]

D.I.I.C.O.T Serviciul Teritorial Pitesti si unitatile din subordine în perioada 12.02.2019 - 10.04.2019 [...descarcă]

D.I.I.C.O.T Serviciul Teritorial Pitesti si unitatile din subordine în perioada 16.12.2018 - 11.02.2019 [...descarcă]

D.I.I.C.O.T Serviciul Teritorial Pitesti si unitatile din subordine în perioada 19.10.2018 - 15.12.2018 [...descarcă]

IPJ Arges

IPJ Arges în perioada 15.04.2020 - 19.06.2020 [...descarcă]

IPJ Arges în perioada 10.02.2020 - 14.04.2020 [...descarcă]

IPJ Arges în perioada 08.12.2019 - 09.02.2020 [...descarcă]

IPJ Arges în perioada 04.10.2019 - 07.12.2019 [...descarcă]

IPJ Arges în perioada 01.08.2019 - 03.10.2019 [...descarcă]

IPJ Arges în perioada 29.05.2019 - 31.07.2019 [...descarcă]

IPJ Arges în perioada 27.03.2019 - 28.05.2019 [...descarcă]

IPJ Arges în perioada 24.01.2019 - 26.03.2019 [...descarcă]

IPJ Arges în perioada 22.11.2018 - 23.01.2019 [...descarcă]

Sectiile de Politie din raza Municipiului Pitesti

Sectiile de Politie din raza Municipiului Pitesti în perioada 27.05.2020 - 08.08.2020 [...descarcă]

Sectiile de Politie din raza Municipiului Pitesti în perioada 13.03.2020 - 26.05.2020 [...descarcă]

Sectiile de Politie din raza Municipiului Pitesti în perioada 01.01.2020 - 12.03.2020 [...descarcă]

Sectiile de Politie din raza Municipiului Pitesti în perioada 26.10.2019 - 31.12.2019 [...descarcă]

Sectiile de Politie din raza Municipiului Pitesti în perioada 20.08.2019 - 25.10.2019 [...descarcă]

Sectiile de Politie din raza Municipiului Pitesti în perioada 14.06.2019 - 19.08.2019 [...descarcă]

Sectiile de Politie din raza Municipiului Pitesti în perioada 11.04.2019 - 13.06.2019 [...descarcă]

Sectiile de Politie din raza Municipiului Pitesti în perioada 06.02.2019 - 10.04.2019 [...descarcă]

Sectiile de Politie din raza Municipiului Pitesti în perioada 04.12.2018 - 05.02.2019 [...descarcă]

Sectiile de Politie din raza Municipiului Pitesti în perioada 30.09.2018 - 03.12.2018 [...descarcă]


Ultima actualizare: 14 august 2019

VI. Tablou nominal cu avocaţii desemnaţi să asigure asistenţă juridică la Organele de urmarire penala din Orasul Stefanesti si Orasul MIOVENI

Politia Orasului Mioveni

Politia Orasului Mioveni în perioada 08.05.2020 - 26.06.2020 [...descarcă]

Politia Orasului Mioveni în perioada 19.03.2020 - 07.05.2020 [...descarcă]

Politia Orasului Mioveni în perioada 30.01.2020 - 18.03.2020 [...descarcă]

Politia Orasului Mioveni în perioada 15.12.2019 - 29.01.2020 [...descarcă]

Politia Orasului Mioveni în perioada 03.11.2019 - 14.12.2019 [...descarcă]

Politia Orasului Mioveni în perioada 21.09.2019 - 02.11.2019 [...descarcă]

Politia Orasului Mioveni în perioada 10.08.2019 - 20.09.2019 [...descarcă]

Politia Orasului Mioveni în perioada 29.06.2019 - 09.08.2019 [...descarcă]

Politia Orasului Mioveni în perioada 20.05.2019 - 28.06.2019 [...descarcă]

Politia Orasului Mioveni în perioada 10.04.2019 - 19.05.2019 [...descarcă]

Politia Orasului Mioveni în perioada 02.03.2019 - 09.04.2019 [...descarcă]

Politia Orasului Mioveni în perioada 22.01.2019 - 01.03.2019 [...descarcă]

Politia Orasului Mioveni în perioada 14.12.2018 - 21.01.2019 [...descarcă]

Politia Orasului Mioveni în perioada 05.11.2018 - 13.12.2018 [...descarcă]

Politia Orasului Stefanesti

Politia Orasului Stefanesti în perioada 08.06.2020 - 29.07.2020 [...descarcă]

Politia Orasului Stefanesti în perioada 17.04.2020 - 07.06.2020 [...descarcă]

Politia Orasului Stefanesti în perioada 25.02.2020 - 16.04.2020 [...descarcă]

Politia Orasului Stefanesti în perioada 05.01.2020 - 24.02.2020 [...descarcă]

Politia Orasului Stefanesti în perioada 19.11.2019 - 04.01.2020 [...descarcă]

Politia Orasului Stefanesti în perioada 03.10.2019 - 18.11.2019 [...descarcă]

Politia Orasului Stefanesti în perioada 17.08.2019 - 02.10.2019 [...descarcă]

Politia Orasului Stefanesti în perioada 01.07.2019 - 16.08.2019 [...descarcă]

Politia Orasului Stefanesti în perioada 17.05.2019 - 30.06.2019 [...descarcă]

Politia Orasului Stefanesti în perioada 02.04.2019 - 16.05.2019 [...descarcă]

Politia Orasului Stefanesti în perioada 17.02.2019 - 01.04.2019 [...descarcă]

Politia Orasului Stefanesti în perioada 04.01.2019 - 16.02.2019 [...descarcă]

Politia Orasului Stefanesti în perioada 21.11.2018 - 03.01.2019 [...descarcă]


Ultima actualizare: 14 august 2019

V. Tablou nominal cu avocaţii desemnaţi să asigure asistenţă juridică la Toate institutiile judiciare si Toate institutiile extrajudiciare

Toate institutiile judiciare

Toate institutiile judiciare în perioada 06.04.2020 - 25.06.2020 [...descarcă]

Toate institutiile judiciare în perioada 23.01.2020 - 03.04.2020 [...descarcă]

Toate institutiile judiciare în perioada 18.11.2019 - 22.01.2020 [...descarcă]

Toate institutiile judiciare în perioada 17.09.2019 - 15.11.2019 [...descarcă]

Toate institutiile judiciare în perioada 16.07.2019 - 16.09.2019 [...descarcă]

Toate institutiile judiciare în perioada 16.05.2019 - 15.07.2019 [...descarcă]

Toate institutiile judiciare în perioada 19.03.2019 - 15.05.2019 [...descarcă]

Toate institutiile judiciare în perioada 22.01.2019 - 18.03.2019 [...descarcă]

Toate institutiile judiciare în perioada 18.12.2018 - 30.01.2019 [...descarcă]

Toate institutiile judiciare în perioada 01.10.2018 - 21.11.2018 [...descarcă]

Toate institutiile extrajudiciare

Toate institutiile extrajudiciare în perioada 27.05.2020 - 24.07.2020 [...descarcă]

Toate institutiile extrajudiciare în perioada 26.03.2020 - 26.05.2020 [...descarcă]

Toate institutiile extrajudiciare în perioada 30.01.2020 - 25.03.2020 [...descarcă]

Toate institutiile extrajudiciare în perioada 03.12.2019 - 29.01.2020 [...descarcă]

Toate institutiile extrajudiciare în perioada 04.09.2019 - 17.10.2019 [...descarcă]

Toate institutiile extrajudiciare în perioada 19.07.2019 - 03.09.2019 [...descarcă]

Toate institutiile extrajudiciare în perioada 04.06.2019 - 18.07.2019 [...descarcă]

Toate institutiile extrajudiciare în perioada 18.04.2019 - 03.06.2019 [...descarcă]

Toate institutiile extrajudiciare în perioada 11.03.2019 - 17.04.2019 [...descarcă]

Toate institutiile extrajudiciare în perioada 31.01.2019 - 08.03.2019 [...descarcă]

Toate institutiile extrajudiciare în perioada 18.12.2018 - 30.01.2019 [...descarcă]

Toate institutiile extrajudiciare în perioada 09.11.2018 - 17.12.2018 [...descarcă]


Ultima actualizare: 30 mai 2019

VI. Tablou nominal cu avocaţii desemnaţi să asigure asistenţă juridică la Locurile de detinere

PRMPS Colibasi

PRMPS Colibasi în perioada 29.04.2020 - 07.07.2020 [...descarcă]

PRMPS Colibasi în perioada 25.02.2020 - 28.04.2020 [...descarcă]

PRMPS Colibasi în perioada 25.12.2019 - 24.02.2020 [...descarcă]

PRMPS Colibasi în perioada 29.10.2019 - 24.12.2019 [...descarcă]

PRMPS Colibasi în perioada 02.09.2019 - 28.10.2019 [...descarcă]

PRMPS Colibasi în perioada 05.07.2019 - 30.08.2019 [...descarcă]

PRMPS Colibasi în perioada 20.05.2019 - 28.06.2019 [...descarcă]

PRMPS Colibasi în perioada 19.03.2019 - 10.05.2019 [...descarcă]

PRMPS Colibasi în perioada 25.01.2019 - 18.03.2019 [...descarcă]

PRMPS Colibasi în perioada 27.11.2018 - 23.01.2019 [...descarcă]

PRMPS Colibasi în perioada 04.10.2018 - 26.11.2018 [...descarcă]

Alte locuri de detinere din afara localitatii de resedinta

Alte locuri de detinere din afara localitatii de resedinta în perioada 14.05.2020 - 30.06.2020 [...descarcă]

Alte locuri de detinere din afara localitatii de resedinta în perioada 26.03.2020 - 13.05.2020 [...descarcă]

Alte locuri de detinere din afara localitatii de resedinta în perioada 12.02.2019 - 25.03.2020 [...descarcă]

Alte locuri de detinere din afara localitatii de resedinta în perioada 27.12.2019 - 11.02.2020 [...descarcă]

Alte locuri de detinere din afara localitatii de resedinta în perioada 14.11.2019 - 24.12.2019 [...descarcă]

Alte locuri de detinere din afara localitatii de resedinta în perioada 07.10.2019 - 13.11.2019 [...descarcă]

Alte locuri de detinere din afara localitatii de resedinta în perioada 28.08.2019 - 04.10.2019 [...descarcă]

Alte locuri de detinere din afara localitatii de resedinta în perioada 18.07.2019 - 27.08.2019 [...descarcă]

Alte locuri de detinere din afara localitatii de resedinta în perioada 10.06.2019 - 17.07.2019 [...descarcă]

Alte locuri de detinere din afara localitatii de resedinta în perioada 03.05.2019 - 07.06.2019 [...descarcă]

Alte locuri de detinere din afara localitatii de resedinta în perioada 25.03.2019 - 02.05.2019 [...descarcă]

Alte locuri de detinere din afara localitatii de resedinta în perioada 19.02.2019 - 22.03.2019 [...descarcă]

Alte locuri de detinere din afara localitatii de resedinta în perioada 06.12.2018 - 14.01.2019 [...descarcă]

Alte locuri de detinere din afara localitatii de resedinta în perioada 31.10.2018 - 05.12.2018 [...descarcă]


Ultima actualizare: 10 iunie 2019

ANUNT

Vă aducem la cunoştinţă faptul că Raportul anual/2018 al Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, înmânat delegaţilor la Congres, se află, spre consultare, la sediul Baroului Argeş din Piteşti, str. I.C. Brătianu nr. 42.


UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

COMISIA PERMANENTĂ A UNBR

Comisia Permanentă, în ședința din 23 august 2019 a analizat propunerea (atașată în format PDF) înaintată de domnul profesor av. Corneliu Liviu Popescu ca, pentru apărarea demnității și independenței avocaturii ca serviciu de interes general și ale Corpului Avocaților, precum și pentru asigurarea efectivității dreptului la apărare, avocații să dea anual o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu fac parte din personalul care își desfășoară activitatea acoperit în cadrul organelor de stat cu atribuții în domeniul securității naționale sau al structurilor ministeriale interne de informații, polițist lucrând sub acoperire, investigator sub acoperire, ca lucrător operativ din cadrul poliției judiciare sau al organelor de stat care desfășoară activități de informații, colaborator cu o altă identitate decât cea reală al organelor de urmărire penală, informator al organelor de urmărire penală sau informator al poliției.

Comisia Permanentă a UNBR recomandă tuturor avocaților să dea o astfel de declarație. Avocații care doresc să dea o astfel de declarație o vor depune la barourile la care aceștia sunt înscriși. În cazul avocaților care fac parte din organele centrale de conducere ale profesiei (Comisia Permanentă, Consiliul UNBR, Consiliul Casei de Asigurări a Avocaților, Consiliul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, Comisia Centrală de Disciplină, Comisia Centrală de Cenzori a UNBR) și doresc să dea o astfel de declarație, aceasta se poate transmite prin email securizat la adresa declarație@unbr.ro în format PDF, urmând ca, ulterior, să depună la Secretariatul UNBR forma materială a declarației.

propunere av. Corneliu Liviu Popescu

Afisat astazi 27.08.2019

Examen de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat STAGIAR)

sesiunea august 2019

Tabel privind rezultatul verificării condiţiilor de înscriere la examen

Afisat astazi 06.08.2019 ora 16.00

Luni, 11 noiembrie 2019, in cadrul Proiectului Pilot II Arges, initiat de catre Agentia Britanica de Stiri News247WorldPress in parteneriat cu Baroul Arges si Curtea de Apel Pitesti pentru anii 2019-2023, Decanul Baroului Arges, av. Luminita Ioana a prezentat importanta avocatului, drepturile minorilor și unele notiuni din Codul Penal.

https://www.juridice.ro/660944/educatie-juridica-arges-baroul-arges-si-news247worldpress-la-liceul-tehnologic-dacia-din-pitesti.html


UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIAB A R O U L A R G E ŞPiteşti, B-dul I.C. Brătianu nr.42, jud. Argeş, C.F.: 4469264, Tel/Fax: 0248213066,e-mail: baroularges.secretariat@gmail.com, site: www.barouarges.ro


ANUNT

ZIUA EUROPEANĂ A AVOCAŢILOR 2019 „DREPTUL TĂU LA ASISTENŢĂ JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ. IMPORTANŢA ACCESULUI LA AVOCAT PENTRU PERSOANELE AFLATE ÎN DETENŢIE”.


Baroul Argeş va organiza vineri, 25 octombrie 2019, orele 14.00, în sala de conferinţe a Hotelului Victoria, dezbaterea acestei teme impreună cu colegii magistraţi reprezentanţi ai instanţelor din judeţul Argeş.TURNEUL NATIONAL DE TENIS AL AVOCATILOR

In fiecare an, in ultimul sfârșit de săptămână al lunii august, la Pitești, Baroul Argeș în parteneriat cu Asociația Tenis Club AS organizează un eveniment unic, de anvergură, TURNEUL NATIONAL DE TENIS AL AVOCATILOR care se desfășoară pe durata a trei zile la Baza STAR Budeasa.

In acest an a avut loc ediția a II-a care a reunit avocați din 15 barouri, competiția bucurandu-se de o participare consistentă atât numeric cât și valoric, rivalizand cu competiții de amatori deja consacrate, participanții venind din toate colțurile țării.

Acest eveniment plasează Baroul Argeș printre barourile puternic implicate în dezvoltarea și consolidarea relațiilor dintre avocați.

Colaborarea dintre Directorul de Turneu, prodecanul Baroului Argeș , Dragoș Nicolescu și Directorul de Turneu Tenis Club AS , prof. Gabriel Săndulescu a făcut ca evenimentul să fie unul de excepție atât în lumea sportivă cât și în lumea avocaților.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Stimati colegi,

Continuăm tradiția Baroului Argeș și încercăm să aducem bucurie în sufletele unor copii prin Campania de strângere de fonduri „FII BUN SI DĂRUIEȘTE DE CRĂCIUN !”

Colegii care doresc să doneze o pot face la secretariatul baroului (atât la sediul din IC Bratianu cât si la sediul din Judecatorie) pana joi 19 decembrie.

Av. Luminiţa Ioana

Decanul Baroului Arges


Serbarea de Crăciun - 18 decembrie ora 17

SERBAREA DE CRĂCIUN 2019

organizată de Baroul Argeş


Miercuri, 18 Decembrie 2019, orele 1700,

toţi copiii (cu varsta < 14 ani) avocaţilor sunt aşteptaţi în sala de conferinţe a Bibliotecii Judeţene Argeş să îl reîntâlnească pe Moş Crăciun cu sacul plin de daruri.

(Părinţii sunt rugaţi să confirme prezenţa până la data de 15.12.2019, la tel. 0248213066 sau e-mail: baroularges.secretariat@gmail.com)


PROGRAM DE LUCRU IN PERIOADA SARBATORILOR DE IARNA

23.12.19 : 8.00-14.00

24.12 - 27.12.2019 INCHIS

30.12.19 : 8.00-14.00

31.12.19 - 03.01.20 : INCHIS


SERBAREA DE CRĂCIUN 18.12.2019 organizată de Baroul Argeş

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

PROCES - VERBAL

Intocmit la verificarea candidaturilor pentru demnitatile de DECAN, CONSILIERI ai Baroului Arges, MEMBRI ai Comisiei de Disciplina, MEMBRI ai Comisiei Centrale de Disciplina, MEMBRII ai Comisiei de Cenzori, CONSILIERI ai Filialei Arges a Casei de Asigurari a Avocatilor, MEMBRI ai Comisiei de Cenzori la Filiala, DELEGATI la Congresul avocatilor si Congresul Extraordinar al avocatilor

Anul trecut, avocatii din Baroul Argeș, am hotărât ca e timpul sa demonstram ca sportul face casa buna cu... avocatura și astfel am organizat prima ediție a Turneului național al avocaților - STAR OPEN TENNIS 2018.

Ne-am bucurat de prezenta reprezentanților a 17 barouri din România. Au fost 3 zile minunate dedicate prieteniei prin sport și au fost aleși și premiați, cei mai buni dintre cei mai buni.

Anul acesta, in perioada 30.08.2019 - 01.09.2019, organizatorii evenimentului, Baroul Argeș și Tenis Club AS va așteaptă cu cele 6 terenuri (2 acoperite), terasa, hotel, piscina, pentru ediția a II-a a unei competiții care dorim sa devină una de tradiție pentru avocații din România.

Timp de 3 zile vom dori sa uitați de griji și probleme și vom încerca sa descoperim care sunt cei mai buni tenismeni dintre avocați.

Va așteptam cu drag!

Inscrierile se fac pana la data de 20.08.2019.

Detalii privind oferta Complexului turistic STAR- Bascov (pentru cazare și masa), regulamentul competiției și alte detalii organizatorice vor fi anunțate pana duminica 15.06.2019.

Contact:

 • Prodecan Baroul Arges, avocat Nicolescu Dragoș Andrei
 • Președinte Comitet de organizare și profesor Gabriel Săndulescu - director turneu

Regulament și condiții de participare

STAR OPEN TENIS - TURNEUL NAȚIONAL AL AVOCAȚILOR

Prezentare fără titlu

Echipa de fotbal a Baroului Argeş a participat la Turneul de fotbal al avocaţilor de la Timişoara.

felicitări colegilor: Dragoş Nicolescu, Dorin Şerban, Cătălin Dumitraşcu, Alexandru Radu, Alexandru Jigman, Sorin Prodescu, Dan Panţoiu, Gabriel Tudor, Mugurel Ochea, Dan Muscurel, Cristi Ştefan, Adi Georgescu, Mădălin Ţintoacă, Cristian Gagiu.

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

B A R O U L A R G E Ş

Piteşti, B-dul I.C. Brătianu nr.42, jud. Argeş, C.F.: 4469264, Tel/Fax: 0248213066,

e-mail: baroularges.secretariat@gmail.com, site: www.barouarges.ro

COMUNICAT

Baroul Argeş, referitor la situaţia creată la Tribunalul Hunedoara în ceea ce priveşte respectarea obligaţiilor legale de a asigura avocaţilor un spaţiu suficient în vederea desfăşurării activităţii profesionale specifice, se solidarizează cu colegii avocaţi din cadrul Baroului Hunedoara şi solicită instituţiilor implicate să identifice soluţii concrete în sprijinirea activiăţii avocaţilor şi, implicit, asigurarea unui cadru adecvat pentru îndeplinirea rolului avocatului.

Av. Luminiţa Ioana

Decanul Baroului Argeş

01.04. 2019

Participarea echipei de fotbal a Baroului Argeș la Turneul de la București

(vezi slide)
20180924EchipaBarouArgesTurneuBucuresti

Participarea echipei de fotbal a Baroului Argeș la Turneul de la București

(vezi slide)
20180924EchipaBarouArgesTurneuBucuresti

Tablou nominal cu avocaţii desemnaţi să asigure asistenţă juridică

D.N.A. Serviciul Teritorial Pitesti în perioada 08.11.2018 - 25.12.2018 [...descarcă]

Toate institutiile extrajudiciare în perioada 09.11.2018 - 17.12.2018 [...descarcă]

Ultima actualizare: 12 noiembrie 2018

Miercuri 22 mai, orele 15, la Tribunalul Arges ( in una dintre salile de judecata ) se convoaca sedinta cu avocații înscriși in SAJ , astfel încât să se poata discuta deschis problemele.

Tablou nominal cu avocaţii desemnaţi să asigure asistenţă juridică

Politia Orasului Mioveni în perioada 05.11.2018 - 13.12.2018 [...descarcă]

Ultima actualizare: 26 octombrie 2018

Tablou nominal cu avocaţii desemnaţi să asigure asistenţă juridică

Alte locuri de detinere din afara localitatii de resedinta în perioada 31.10.2018 - 05.12.2018 [...descarcă]

Ultima actualizare: 22 octombrie 2018

Tablou nominal cu avocaţii desemnaţi să asigure asistenţă juridică

D.I.I.C.O.T Serviciul Teritorial Pitesti si unitatile din subordine în perioada 19.10.2018 - 15.12.2018 [...descarcă]

Ultima actualizare: 8 octombrie 2018

Tablou nominal cu avocaţii desemnaţi să asigure asistenţă juridică

Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti în perioada 12.10.2018 - 16.12.2018 [...descarcă]

Ultima actualizare: 1 octombrie 2018

Tablou nominal cu avocaţii desemnaţi să asigure asistenţă juridică

Politia Orasului Stefanesti în perioada 21.11.2018 - 03.01.2019 [...descarcă]

Politia Orasului Stefanesti în perioada 08.10.2018 - 20.11.2018 [...descarcă]

Ultima actualizare: 12 noiembrie 2018

Tablou nominal cu avocaţii desemnaţi să asigure asistenţă juridică

Parchetul de pe langa Tribunalul Arges în perioada 04.10.2018 - 09.12.2018 [...descarcă]

PRMPS Colibasi în perioada 04.10.2018 - 26.11.2018 [...descarcă]

Toate institutiile extrajudiciare în perioada 04.10.2018 - 08.11.2018 [...descarcă]

Ultima actualizare: 26 septembrie 2018

Tablou nominal cu avocaţii desemnaţi să asigure asistenţă juridică

Alte locuri de detinere din afara localitatii de resedinta în perioada 27.09.2018 - 30.10.2018 [...descarcă]

Politia Orasului Mioveni în perioada 27.09.2018 - 04.11.2018 [...descarcă]

Toate institutiile judiciare în perioada 01.10.2018 - 21.11.2018 [...descarcă]

Sectiile de Politie din raza Municipiului Pitesti în perioada 30.09.2018 - 03.12.2018 [...descarcă]

Ultima actualizare: 20 septembrie 2018

Tablou nominal cu avocaţii desemnaţi să asigure asistenţă juridică

IPJ Arges în perioada 22.11.2018 - 23.01.2019 [...descarcă]

IPJ Arges în perioada 19.09.2018 - 21.11.2018 [...descarcă]

D.N.A. Serviciul Teritorial Pitesti în perioada 21.09.2018 - 07.11.2018 [...descarcă]

Ultima actualizare: 12 noiembrie 2018

Tablou nominal cu avocaţii desemnaţi să asigure asistenţă juridică

Curtea de Apel Pitesti în perioada 10.09.2018 - 28.02.2019 [...descarcă]

Ultima actualizare: 04 septembrie 2018

Tablou nominal cu avocaţii desemnaţi să asigure asistenţă juridică

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Pitesti în perioada 13.11.2018 - 13.01.2019 [...descarcă]

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Pitesti în perioada 11.09.2018 - 12.11.2018 [...descarcă]

Ultima actualizare: 12 noiembrie 2018

Tablou nominal cu avocaţii desemnaţi să asigure asistenţă juridică

Alte locuri de detinere din afara localitatii de resedinta în perioada 24.08.2018 - 26.09.2018 [...descarcă]

Toate institutiile extrajudiciare în perioada 29.08.2018 - 03.10.2018 [...descarcă]

Politia Orasului Stefanesti în perioada 25.08.2018 - 07.10.2018 [...descarcă]

Ultima actualizare: 20 august 2018

Tabel privind rezultatul verificării condiţiilor de înscriere la examen

STAGIARI [...descarcă]

DEFINITIVI [...descarcă]

Ultima actualizare: 09 august 2018

Tablou nominal cu avocaţii desemnaţi să asigure asistenţă juridică

Parchetul de pe langa Tribunalul Arges în perioada 29.07.2018 - 03.10.2018 [...descarcă]

Sectiile de Politie din raza Municipiului Pitesti în perioada 27.07.2018 - 29.09.2018 [...descarcă]

Toate institutiile judiciare în perioada 22.11.2018 - 21.01.2019 [...descarcă]

Toate institutiile judiciare în perioada 06.08.2018 - 28.09.2018 [...descarcă]

PRMPS Colibasi în perioada 10.08.2018 - 03.10.2018 [...descarcă]

D.I.I.C.O.T Serviciul Teritorial Pitesti si unitatile din subordine în perioada 20.08.2018 - 18.10.2018 [...descarcă]

D.N.A. Serviciul Teritorial Pitesti în perioada 04.08.2018 - 20.09.2018 [...descarcă]

Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti în perioada 06.08.2018 - 11.10.2018 [...descarcă]

Politia Orasului Mioveni în perioada 19.08.2018 - 26.09.2018 [...descarcă]

Ultima actualizare: 13 iulie 2018

Tablou nominal cu avocaţii desemnaţi să asigure asistenţă juridică

Alte locuri de detinere din afara localitatii de resedinta în perioada 19.07.2018 - 23.08.2018 [...descarcă]

IPJ Arges în perioada 17.07.2018 - 18.09.2018 [...descarcă]

Toate institutiile extrajudiciare în perioada 20.07.2018 - 28.08.2018 [...descarcă]

Ultima actualizare: 11 iulie 2018

Tablou nominal cu avocaţii desemnaţi să asigure asistenţă juridică

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Pitesti în perioada 10.07.2018 - 10.09.2018 [...descarcă]

Politia Orasului Mioveni în perioada 11.07.2018 - 18.08.2018 [...descarcă]

Politia Orasului Stefanesti în perioada 12.07.2018 - 24.08.2018 [...descarcă]

Ultima actualizare: 02 iulie 2018

Hotărârea nr. 368 din 22.06.2018 privind organizarea examenului de primire în profesie - sesiunea septembrie 2018 [...descarcă]

Hotărârea nr. 367 din 22.06.2018 pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice [...descarcă]

Ultima actualizare: 29 iunie 2018

RAMADA - 15 Iunie 2018, "ZIUA AVOCATULUI"

Conferinţa cu tema "MIGRAȚIA FORȚEI DE MUNCĂ. Dificultăți. Soluții.”

(vezi slide)
20180615ConferintaMigratiaForteiDeMunca

Hotararea nr. 6 din 23.05.2018

privind acoperirea cheltuielilor efectuate de barou cu evidenţa şi menţinerea pe tablou a avocaţilor suspendaţi în temeiul art.28 din Legea nr.51/1995 [...descarcă]

Ultima actualizare: 18 iunie 2018

Stagiu practică pentru auditorii de justitie, cursanţi ai INM - anul al II-lea - perioada 03-21 septembrie 2018

Adresă privind stagiuul de practică pentru auditorii de justitie, cursanţi ai INM - anul al II-lea, perioada 03-21 septembrie 2018 [...descarcă]

Forme de exercitare a profesiei de avocat, disponibile pentru desfasurarea practicii auditorilor de justitie - cursanti INM, comunicate de Barouri pentru 2016-2017 [...descarcă]

Model privind formele de exercitare a profesiei de avocat [...descarcă]

Ultima actualizare: 13 iunie 2018


MULTILAW - schimb de avocați în statele membre UE. Anunț privind selecția participanților.

Uniunea Națională a Barourilor din România participă în calitate de partener la Proiectul MULTILAW al cărui scop este schimbul de avocați între țările Uniunii Europene (UE) care urmărește să permită o mai mare mobilitate a avocaților în cadrul Uniunii Europene și să contribuie la dezvoltarea unei culturi judiciare europene.

Proiectul este condus de Fundația Europeană a Avocaților, în parteneriat cu barourile locale din Atena și Paris,...*** [...mai mult]

Ultima actualizare: 31 mai 2018

Tablou nominal cu avocaţii desemnaţi să asigure asistenţă juridică

Tribunalul Arges în perioada 28.06.2018 - 19.02.2019 [...descarcă]

Ultima actualizare: 30 mai 2018

Tablou nominal cu avocaţii desemnaţi să asigure asistenţă juridică

Judecatoria Pitesti în perioada 08.06.2018 - 03.12.2018 [...descarcă]

Ultima actualizare: 22 mai 2018

Material ANAF privind veniturile din activităţi independente [...descarcă]

Precizări ANAF cu privire la Declaraţia unică [...descarcă]

Ultima actualizare: 13 aprilie 2018

În atentia avocaţilor

Daca doriti sa actualizati poza dvs. de pe site sau datele (nr.telefon,adresa sediu profesional, adresa email etc), puteti trimite poza in format (.jpeg dimensiune 128 x 168) plus datele personale la urmatoarea adresa de email: baroularges.secretariat@gmail.com