Examen de primire în profesia de avocat - 2019

A N U N Ţ

Examen 2019

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA organizează examen de primire în profesia de avocat (pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea martie 2019.

Examenul se va susţine în mod unitar, în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A. şi se va desfăşura prin I.N.P.P.A. cu sediul în Bucureşti, str. Vulturilor nr. 23, sector 3.

Data desfăşurării examenului este 03 martie 2019, pentru toţi candidaţii. Examenul se va desfăşura la Bucureşti.

Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, însoţite de actele prevăzute în Regulamentul-cadru (aprobat prin Hotărârea nr. 367/22.06.2018 a Consiliului UNBR) pot fi depuse la secretariatul Baroului Argeş, in intervalul 17 decembrie 2018 (ora 8.00) – 21 decembrie 2018 (ora 15.00) şi 04 ianuarie 2019 (ora 8.00) - 28 ianuarie 2019 (ora 15.00).

Taxa de înscriere la examen este de 1.000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea – Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar/definitiv, sesiunea martie 2019”,

Modelul cererii de inscriere şi actele necesare întocmirii dosarului se gasesc pe site-ul Baroului Arges (www.barouarges.ro) şi la sediul din Piteşti, str. I.C. Brătianu nr. 42.

Regulamentul si tematica de examen se găsesc pe site-ul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro).

A N U N Ţ

Examen 2019

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA organizează examen de primire în profesia de avocat (pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea martie 2019.

Examenul se va susţine în mod unitar, în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A. şi se va desfăşura prin I.N.P.P.A. cu sediul în Bucureşti, str. Vulturilor nr. 23, sector 3.

Data desfăşurării examenului este 03 martie 2019, pentru toţi candidaţii. Examenul se va desfăşura la Bucureşti.

Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, însoţite de actele prevăzute în Regulamentul-cadru (aprobat prin Hotărârea nr. 367/22.06.2018 a Consiliului UNBR) pot fi depuse la secretariatul Baroului Argeş, in intervalul 17 decembrie 2018 (ora 8.00) – 21 decembrie 2018 (ora 15.00) şi 04 ianuarie 2019 (ora 8.00) - 28 ianuarie 2019 (ora 15.00).

Taxa de înscriere la examen este de 1.000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea – Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar/definitiv, sesiunea martie 2019”,

Modelul cererii de inscriere şi actele necesare întocmirii dosarului se gasesc pe site-ul Baroului Arges (www.barouarges.ro) şi la sediul din Piteşti, str. I.C. Brătianu nr. 42.

Regulamentul si tematica de examen se găsesc pe site-ul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro).

ACTE NECESARE

PENTRU INSCRIEREA LA EXAMENUL DE PRIMIRE IN PROFESIA DE AVOCAT

- SESIUNEA MARTIE 2019-

(EXCLUSIV PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE AVOCAT STAGIAR)

(dublu exemplar în 2 dosare cu şină)

 • cerere de înscriere la examen;
 • certificatul de naştere,în copie certificată pentru conformitate;
 • certificatul de căsătorie, în copie legalizată;
 • actul de identitate în copie;
 • diploma de licenţă sau adeverinţă provizorie, în copie legalizată;
 • foaia matricolă în copie legalizată, în cazul în care diploma a fost eliberată după anul 1995;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de depunerea cererii;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere la examen în original (Taxa de inscriere este de 1.000 lei, iar plata se va efectua in contul I.N.P.P.A. Bucureşti - RO56RNCB0082044172480001 - deschis la B.C.R. –Sucursala Unirea – Bucuresti, cu menţiunea „TAXA EXAMEN PRIMIRE ÎN PROFESIE CA AVOCAT STAGIAR, SESIUNEA AUGUST 2018);
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică, eliberat de Centrul Medical Ambra, Spitalul Dr. IRIMIA sau Centrul de Diagnostic şi Tratament Brătianu (BĂLCESCU). La eliberarea certificatului candidaţii vor avea asupra lor adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;
 • 2 (două fotografii ¾);


DOSARELE SE VOR DEPUNE LA SEDIUL BAROULUI ARGEŞ

din Pitesti, B-dul I.C. Bratianu nr. 42, Bl. 42, sc. E, et.1

ÎN INTERVALUL 17 DECEMBRIE 2018 (ora 8.00) - 21 DECEMBRIE 2018 (ora 15.00) şi 04 IANUARIE 2019 (ora 8.00) - 28 IANUARIE 2019 (ora 15.00)

REGULAMENTUL, TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA SE VOR GĂSI PE SITE-UL U.N.B.R.: www.unbr.ro

MODELUL CERERII ŞI ACTELE NECESARE SE VOR GĂSI IN ACEASTA PAGINA


- CERERE DE INSCRIERE LA EXAMEN;

- certificatul de naştere, casatorie, în copie legalizată;

 • actul de identitate în copie;

- diploma de licenţă, în copie legalizată;

- foaia matricolă în copie legalizată, în cazul în care diploma a fost eliberată

după anul 1995;

- chitanţa de plată a taxei de înscriere la examen în original (taxa de

 • inscriere este de 1000 LEI, iar plata se va efectua în contul I.N.P.P.A. Bucureşti- RO56RNCB0082044172480001 - deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti, cu menţiunea „TAXA EXAMEN PRIMIRE ÎN PROFESIE CA AVOCAT DEFINITIV, SESIUNEA AUGUST 2018);

- dovada promovării examenului de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior;

 • certificatul de cazier judiciar eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică, eliberat de Centrul Medical Ambra, Spitalul Dr. IRIMIA sau Centrul de Diagnostic şi Tratament Brătianu (BĂLCESCU). La eliberarea certificatului candidaţii vor avea asupra lor adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;
 • 2 (două fotografii ¾);

DOSARELE SE VOR DEPUNE LA SEDIUL BAROULUI ARGEŞ

din Pitesti, B-dul I.C. Bratianu nr. 42, Bl. 42, sc. E, et.1

ÎN INTERVALUL 17 DECEMBRIE 2018 (ora 8.00) - 21 DECEMBRIE 2018 (ora 15.00) şi 04 IANUARIE 2019 (ora 8.00) - 28 IANUARIE 2019 (ora 15.00)

REGULAMENTUL, TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA SE VOR GĂSI PE

SITE-UL U.N.B.R.: www.unbr.ro

MODELUL CERERII ŞI ACTELE NECESARE SE VOR GĂSI PE SITE-UL BAROULUI ARGEŞ www.barouarges.ro


DETALIERE ACTE

- certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;

- actul de identitate, în copie;

- diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

- dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original; - certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

- certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică; certificatul se eliberează de entităţile desemnate de către consiliile barourilor şi vor fi menţionate în anunţul de examen făcut de fiecare barou; -