Casa de asigurări

Preşedinte

Avocat Puiu-Dorin STANCU


Vicepreşedinte

Avocat Radulescu Georgeta


Membru

Avocat

Radulescu Crenguta

Contact

Pitesti, B-dul IC Bratianu nr. 42

Tel, fax: 0248213066

E-mail : baroularges.secretariat@gmail.com

Pagina web : www.barouarges.ro

Ct : RO50RNCB0022047253420001 – BCR PITESTI

Ct: RO37BRDE030SV05740550300 – BRD PITESTI

Contribuţii asigurări

Cota obligatorie lunara de contributie la fondul de asigurari sociale al avocatilor, incepand cu luna IANUARIE 2016 – conform art. 19 si 23 din Statutul C.A.A. si Hotararii Consiliului U.N.B.R. nr. 857/14.12.2013 si nr. 35/12.12.2015 este de 250 lei pentru avocatiidefinitivi si 80 lei pentru avocatii stagiari daca nu au venituri sau veniturile din profesie pe luna respectiva sunt de pana la 2.272 lei pentru avocatii definitivi si respectiv 727 lei pentru avocatii stagiari.

Avocatii definitivi sau stagiari care realizeaza venituri brute din profesie in luna respectiva peste 2.272 respectiv peste 727 lei, sunt obligati sa contribuie la fondul de asigurari sociale cu 11% din venitul brut lunar din profesie, dar nu mai mult de 1.336 lei.

Avocatii definitivi :

Venit brut lunar din profesie

  • 0 - 2.272 lei - cota de contribuţie: 250 lei
  • 2.273 - 12.145 lei - cota de contribuţie: 11% din venitul brut
  • Peste 12.145 lei - cota de contribuţie: 1.336 lei

Avocatii stagiari:

Venit brut lunar din profesie

  • 0 - 727 lei - cota de contribuţie: 80 lei
  • 728 - 12.145 lei - cota de contribuţie: 11% din venitul brut
  • Peste 12.145 lei - cota de contribuţie: 1.336 lei

Descarcă declaraţie de venit

Legislaţie

Statutul CAA în vigoare de la 01 octombrie 2012

Adoptat prin Hotărârea nr.8 a Congresului avocaților din 15-16 iunie 2012

DECIZIA Nr. 550 / 01.09.2012 a Consiliului UNBR

privind adoptarea Regulamentului Casei de Asigurări a Avocaţilor

HOTĂRÂREA Nr. 551 / 01.09.2012 a Consiliului UNBR

privind rectificarea erorii materiale din cuprinsul articolului 25 alin. (1) din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor

Anunţuri

Inaugurarea Complexului Balnear și de Recuperare al Casei de Asigurari a Avocaților din Techirghiol

Începând cu 1 septembrie 2012, Complexul Balnear și de Recuperare al C.A.A. din Techirghiol își va deschide porțile pentru publicul doritor de trantamente de specialitate.

Complexul oferă o gamă diversificată de servicii pentru tratamentul afecțiunilor de tip reumatologic, ginecologic, dermatologic, respirator, endocrin, etc unde personalul de specialitate calificat va supraveghea îndeaproape trantamentul corespunzător afecțiunilor solicitanților.

Pentru înscriere și informații suplimentare puteți apela numerele de telefon: 021 312 39 00, 021 314 28 26 și fax 021 313 21 36.