Casa de asigurări

Preşedinte

Avocat Puiu-Dorin STANCU


Vicepreşedinte

Avocat Radulescu Georgeta


Membru

Avocat

Radulescu Crenguta

Contact

Pitesti, B-dul IC Bratianu nr. 42

Tel, fax: 0248213066

E-mail : baroularges.secretariat@gmail.com

Pagina web : www.barouarges.ro

Ct : RO50RNCB0022047253420001 – BCR PITESTI

Ct: RO37BRDE030SV05740550300 – BRD PITESTI

Contribuţii asigurări

Cota obligatorie lunara de contributie la fondul de asigurari sociale al avocatilor, incepand cu luna IANUARIE 2021 – conform art. 19 si 23 din Statutul C.A.A. si Hotararii Consiliului U.N.B.R. nr. 117/29 -30.01.2021 este de 312 lei pentru avocatii definitivi si 80 lei pentru avocatii stagiari daca nu au venituri sau veniturile din profesie pe luna respectiva sunt de pana la 2.836 lei pentru avocatii definitivi si respectiv 2.836 lei pentru avocatii stagiari.

Avocatii definitivi sau stagiari care realizeaza venituri brute din profesie in luna respectiva peste 2.836 respectiv peste 2.836 lei, sunt obligati sa contribuie la fondul de asigurari sociale cu 11% din venitul brut lunar din profesie, dar nu mai mult de 1.562 lei.


Legislaţie

Statutul CAA în vigoare de la 01 octombrie 2012

Adoptat prin Hotărârea nr.8 a Congresului avocaților din 15-16 iunie 2012

DECIZIA Nr. 550 / 01.09.2012 a Consiliului UNBR

privind adoptarea Regulamentului Casei de Asigurări a Avocaţilor

HOTĂRÂREA Nr. 551 / 01.09.2012 a Consiliului UNBR

privind rectificarea erorii materiale din cuprinsul articolului 25 alin. (1) din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor

HOTĂRÂREA Nr.113/29-30.01.2021 a Consiliului UNBR privind venitul de referință

HOTĂRÂREA Nr.114/29-30.01.2021 a Consiliului UNBR privind valoarea punctului de pensie

HOTĂRÂREA Nr.115/29-30.01.2021 a Consiliului UNBR privind cota de contribuție lunară a filialelor

la cheltuielile necesare funcționării C.A.A

HOTĂRÂREA Nr.116/29-30.01.2021 a Consiliului UNBR privind cuantumul ajutorului lunar pentru creșterea copilului

HOTĂRÂREA Nr. 71 din 13.04.2020 a Consiliului UNBR privind cuantumul ajutorului de decesAnunţuri

Inaugurarea Complexului Balnear și de Recuperare al Casei de Asigurari a Avocaților din Techirghiol

Începând cu 1 septembrie 2012, Complexul Balnear și de Recuperare al C.A.A. din Techirghiol își va deschide porțile pentru publicul doritor de trantamente de specialitate.

Complexul oferă o gamă diversificată de servicii pentru tratamentul afecțiunilor de tip reumatologic, ginecologic, dermatologic, respirator, endocrin, etc unde personalul de specialitate calificat va supraveghea îndeaproape trantamentul corespunzător afecțiunilor solicitanților.

Pentru înscriere și informații suplimentare puteți apela numerele de telefon: 021 312 39 00, 021 314 28 26 și fax 021 313 21 36.