Termeni şi condiţii

Sunt interzise:

 folosirea în scop comercial a conţinutului site-ului.

 transferul, introducerea, modificarea sau ştergerea datelor conţinute ori restricţionarea accesului la aceste date.

Nerespectarea termenilor şi condiţilor de utilizare atrage răspunderea în conformitate cu prevederile legii nr. 8/1996 şi ale legii nr. 161/2003.

Conţinutul site-ului are caracter pur informativ fără a se substitui publicaţiilor oficiale, neputând fi folosit ca baza legală pentru nici o acţiune/demers în faţa terţilor.
 
Proiectantul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele neconcordanţe sau erori care pot apărea la un moment dat, între conţinutul site-ului şi informaţiile reale.

În luarea unei decizii, care s-ar baza pe informaţiile curpinse în acest site, recomandăm consultarea şi a altor surse de informare, răspunderea luării deciziei aparţinându-vă în totalitate. Proiectantul nu îşi asumă responsabilitatea pentru pagube apărute ca urmare a utilizării serviciilor site-ului, indiferent de natura acestora.

Serviciul de consultanţă se adresează persoanelor fizice şi juridice, fără a se substitui consultanţei acordate de un avocat în temeiul contractului de asistenţă juridică încheiat potrivit legii. Folosind acest serviciu, sunteţi de acord ca, indiferent de circumstanţe, atât administratorii secţiunii cât şi consultanţii colaboratori nu vor putea fi făcuţi răspunzatori pentru informaţiile furnizate/conţinute/omise sau/şi pentru consecinţele împrejurării de a fi urmat sau nu sfaturile oferite în cadrul serviciului.

Utilizarea serviciilor oferite în cadrul site-ului, implică acceptarea necondiţionată din partea dumneavoastră a termenilor şi condiţiilor de utilizare a acestora.

Proiectantul îşi rezervă dreptul de a schimba conţinutul şi condiţiile de folosire a site-ului. Noile condiţii devin aplicabile din momentul în care au fost făcute publice prin înscrierea lor pe acest site şi nu au caracter retroactiv.