Noutăţi‎ > ‎

Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea adunării generale de alegere a organelor baroului Argeş

postat 6 mar. 2015, 07:08 de Webmaster Barou Argeş

Art.1. Baza legala a Regulamentului. Competenta organizarii adunarii generale a Baroului

(1) Prezentul Regulament pentru organizarea si desfasurarea adunarii generale de alegere a organelor Barorului Arges (denumit in continuare REGULAMENT) a fost intocmit in temeiul art.68 alin.(6) din Statutul profesiei de avocat si a fost adoptat prin Hotararea Consiliului Baroului Arges nr. 3/04.03.2015.

(2) Consiliul Baroului Arges (denumit in continuare CONSILIU) are competenta de a organiza adunarea generala de alegere a organelor baroului, in temeiul art.53 din Legea nr.51/1995 si at.67 din Statutul profesiei de avocat.

 

Art.2. Convocarea adunarii generale

(1) Convocatorul adunarii generale se va aproba de catre Consiliu si va cuprinde locul, data si ora adunarii si ordinea de zi a acesteia, fara a include lista de candidati, care va fi facuta publica in conditiile prezentului Regulament. Convocatorul va contine, de asemenea, data si ora limita pana la care se depun candidaturile pentru organele baroului si locul in care se inregistreaza acestea.

(2) Convocarea adunarii generale de alegere a organelor baroului (denumita in continuare ADUNARE GENERALA) se va realiza de secretariatul baroului prin postare pe pagina web a baroului cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii si prin afisare la sediile Baroului Arges in acelasi termen si prin semnarea de catre avocati a unei liste de luare la cunostinta a convocarii.

(3) Prin postarea convocatorului adunarii generale pe pagina web a baroului si prin afisarea acestuia la sediile Baroului Arges se prezuma ca toti avocatii, membri ai Baroului Arges, au luat cunostinta de continutul convocatorului.   
Comments