Noutăţi‎ > ‎

Hotărâre privind vizarea legitimaţiilor

postat 13 feb. 2014, 06:16 de Webmaster Barou Argeş   [ actualizat la 13 feb. 2014, 06:23 ]
Descarcă hotărâre                 
 
UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

B A R O U L    A R G E Ş

Piteşti, Str. I.C. Bratianu nr.42  Telefon: (0248)223043, Tel/Fax: (0248)213066

 

 

HOTĂRÂREA NR. 6

DIN 10.04.2013

 

          Consiliul Baroului Arges, intrunit in sedinta din 10 aprilie  2013 , tinand seama de dispozitiile art. 42 din Legea nr. 51/1995 privind profesia de avocat , potrivit cu care avocatul este obligat sa se asigure pentru raspunderea profesionala , in conditiile stabilite prin Statutul profesiei, de cele ale  art. 44 din lege , care impun obligatia avocatului de a achita cu regularitate si la timp taxele si contributiile stabilite pentru formarea bugetului baroului si a fondurilor Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania si ale filialelor, de dispozitiile art. 6 alin. 4 din Regulamentul Casei de Asigurari a Avocatilor care dispun ca avocatul care nu a platit contributia maxima sa depuna la filiala , in fiecare an, copia deciziei definitive de impunere in cel mult 15 zile de la data comunicarii acesteia de catre organul fiscal precum si copia declaratiei privind veniturile anuale realizate,  de noile dispozitii ale Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor care au impus reguli mai stricte in privinta colectarii si virarii sumelor datorate Casei de Asigurari a  Avocatilor,

           in temeiul art. 56  alin. 2  litera a),   din Legea nr. 51/1995 privind  profesia de avocat si art. 73 alin. 3  din Statutul profesiei de avocat, adopta prezenta

 

HOTARARE

 

de  stabilire a modului in care vor fi vizate semestrial legitimatiile de avocat pentru perioada urmatoare, incepand cu semestrul II al anului 2013 .

            Pe baza situatiilor periodice intocmite s-a constatat ca sunt intarzieri la plata taxelor si contributiilor stabilite pentru formarea bugetului baroului si a fondurilor Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania si ale filialelor, intarzieri care creaza dificultati in asigurarea fondurilor necesare pentru plata pensiilor si a ajutoarelor sociale . S-a constatat si ca avocatii nu si-au indeplinit obligatia stabilita de art. 6 alin. 4 din Regulamentul Casei de Asigurari a Avocatilor de a depune anual copie deciziei definitive de impunere si copia declaratiei privind veniturile anuale realizate.

              S-a constatat ca avocatii nu depun la sediul Baroului dovada ca au incheiat asigurare de raspundere profesionala, conform dispozitiilor legale  mai sus citate.

 

            In sedinta Consiliului Baroului Arges din 10 aprilie 2013  au fost analizate situatiile expuse mai sus si s-a decis ca este necesara adoptarea unei hotarari care sa reglementeze modul in care avocatii vor primi  viza semestriala pe legitimatiile de avocat, tinand seama de felul  in care sunt indeplinite obligatiile profesionale .

            Consiliul Baroului Arges, intrunit cu respectarea cerintelor de cvorum a decis ca incepand cu semestrul II  al anului 2013 vor fi vizate numai legitimatiile avocatilor din Baroul Arges care fac dovada ca si-au indeplinit cumulativ obligatia prevazuta de art. 42 din Legea nr. 51/1995  de a incheia asigurare de raspundere profesionala si de a depune dovada in acest sens la sediul Baroului, obligatia de a depune copie de pe decizia definitiva de impunere si copia declaratiei privind veniturile anuale realizate si obligatia de a achita taxele si contributiile profesionale. Nu vor fi vizate legitimatiile avocatilor care au taxe si contributii neachitate pe o perioada mai mare de 2 luni.

            Prezenta hotarare  a fost adoptata azi 10 aprilie   2013 , la sediul Baroului Arges si va fi publicata pe site-ul Baroului Arges si   comunicata la sediul  baroului  si la birourile din Pitesti, Cimpulung, Curtea de Arges, Topoloveni si Costesti .

 

 

Decan,

Av. Alin Postelnicescu

 

Comments