Noutăţi‎ > ‎

Hotărârea nr. 59/24.03.2016 a Consiliul U.N.B.R. privind principiile şi măsurile de organizare a examenului de primire în profesia de avocat - sesiunea septembrie 2016

postat 7 apr. 2016, 00:43 de Webmaster Barou Argeş

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Consiliul Uniunii

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 59/24.03.2016

privind principiile și măsurile de organizare a examenului

de primire în profesia de avocat - sesiunea septembrie 2016

 

 

            În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Lege), și ale art. 33-37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Statut),

            Consiliul U.N.B.R., întrunit în ședința din 24 martie 2016, a dezbătut și a aprobat principiile de măsurile privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat în anul 2014 și a adoptat următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

 

            Art.1.(1) Se aprobă principiile și măsurile de organizare a examenului de primire în profesia de avocat - sesiunea septembrie 2016 ca fiind cele stabilite pentru examenul de primire în profesie - sesiunea septembrie 2015, astfel cum au fost adoptate prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 1116/05.06.2015.

(2) Modalitatea de examinare a candidaților la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calității de avocat stagiar și pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice se păstrează, după cum urmează:

-       Examenul constă într-o probă unică – test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice (pentru candidații la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calității de avocat stagiar), respectiv, test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice și practice (pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice).

-       Testul grilă cuprinde 100 de întrebări la următoarele materii:

a)       organizarea și exercitarea profesiei de avocat;

b)       drept civil;

c)        drept procesual civil;

d)       drept penal;

e)       drept procesual penal.

-       Întrebările din testul grilă pot avea unul sau două răspunsuri corecte. 

-       La testul grilă pentru fiecare întrebare corect soluționată se acordă un punct.

-       Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din chestionarul de examen este stabilit de comisia de elaborare a subiectelor și nu poate depăși 4 ore socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea chestionarelor pentru toți candidații.

 

Art.2.(1) Examenul se va susține în mod unitar, în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților - I.N.P.P.A. (în continuare I.N.P.P.A.) și se va desfășura prin I.N.P.P.A. Central - București și prin centrele teritoriale ale acestuia.

            (2) Data desfășurării examenului este 12 septembrie 2016, pentru toți candidații, dată care a fost anunțată prin publicarea Hotărârii Consiliului U.N.B.R nr. 30/12.12.2015.

(3) Tematica de examen se va revizui și va fi adusă la cunoștința publicului conform prevederilor Statutului profesiei de avocat.

            (4) Arondarea candidaților pentru susținerea examenului se face în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen și la care, în caz de primire în profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat să se înscrie, fără a putea să se înscrie în alt barou, astfel:

a)    I.N.P.P.A. central (București): Barourile București, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Constanța, Tulcea și Dâmbovița;

b)   Centrul teritorial Brașov: Barourile Brașov, Buzău, Covasna, Harghita, Mureș, Prahova și Sibiu;

c)    Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj și Maramureș;

d)   Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Argeș, Teleorman și Vâlcea;

e)    Centrul teritorial Iași: Barourile Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui;

f)     Centrul teritorial Galați: Barourile Galați, Brăila și Vrancea;

g)   Centrul teritorial Timișoara: Barourile Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Satu-Mare și Timiș.

 

Art. 3 (1) Regulamentul de examen se publică, prin afișare pe pagina web a U.N.B.R. și pe pagina web a I.N.P.P.A. central, cu cel puțin 60 de zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea examenului.

(2) Celelalte măsuri organizatorice vor fi decise ulterior de Consiliul U.N.B.R..

 

            Art. 4.(1) Prezenta Hotărâre se publică pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) și va fi comunicată barourilor, I.N.P.P.A. Central - București, centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. și membrilor Consiliului U.N.B.R..

            (2) I.N.P.P.A. Central - București, centrele teritoriale ale I.N.P.P.A. și barourile vor asigura publicarea prezentei hotărâri pe paginile de web ale acestora.

           

           

 

 

 

 

C O N S I L I U L     U. N. B. R.

Comments