Noutăţi‎ > ‎

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 76/2016

postat 25 apr. 2016, 05:12 de Webmaster Barou Argeş

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

 

 

HOTĂRÂREA nr. 76

24 martie 2016

 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. r) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avoca, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 24 alin. (1) din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare C.A.A.), adoptat de Congresul Avocaţilor din 15-16 iunie 2012;

Având în vedere propunerea făcută de vicepreşedintele C.A.A. domnul avocat Aurel Despa, care a fost însuşuită de Consiliul de Administraţie al C.A.A.;

Pentru corelarea nivelului contribuţiei maxime cu valoarea venitului de referinţă aferente perioadei aprilie 2013-decembrie 2015, când contribuţia maximă plătită conducea la acumularea unui număr inferior maximului de 5 puncte de pensie (4,80769, în 2013, 4,75041, în 2014 şi 4,67998, în 2015),

Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (în continuare U.N.B.R.), întrunit în şedinţa din 24.03.2016,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. – (1) Avocaţii care au achitat contribuţia maximă în perioada aprilie 2013 – decembrie 2015 au posibilitatea de a achita diferenţa pentru obţinerea a 5 puncte de pensie, după cum urmează:

    a). 46 lei lunar, pentru perioada aprilie – decembrie 2013;

    b). 66 lei lunar, pentru perioada ianuarie – decembrie 2014;

    c). 86 lei lunar, pentru perioada ianuarie – decembrie 2015.

            (2) Avocaţii prevăzuţi la alineatul (1) pot achita diferenţele stabilite pentru obţinerea maximului de 5 puncte de pensie, în maxim 3 tranşe, până la data de 31.12.2016.

            (3) În cazul avocaţilor care s-au pensionat în perioada aprilie 2013 – decembrie 2015 şi care au achitat diferenţele prevăzute la alineatul (1) corespunzător cu data pensionării, filialele C.A.A. vor proceda la recalcularea pensiilor stabilite iniţial.

            Art. 2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica membrilor Consiliului U.N.B.R., către barouri şi către C.A.A..

(2) C.A.A. va face comunicarea prezentei hotărâri către filialele sale şi către avocaţii aflaţi în situaţia sus menţionată, pentru a-şi putea exercita drepturile prevăzute prin aceasta.

 

 

 

 

 

C O N S I L I U L     U. N. B. R.

 

Comments