Noutăţi‎ > ‎

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 50/2015

postat 12 ian. 2016, 02:52 de Webmaster Barou Argeş

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII


HOTĂRÂREA nr. 50

12 decembrie 2015

 

 

Având în vedere că, potrivit art. 56 alin. (2) lit. a) şi o) din Legea nr. 51/1995, consiliul baroului „adoptă hotărâri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor legii şi ale statutului profesie” şi „stabileşte cote de contribuţie a avocaţilor la bugetul baroului”;   

Ţinând cont de:

   - art. 49 din Statutul profesiei de avocat, care prevede în sarcina baroului obligaţia de a verifica menţinerea situaţiei care a justificat suspendarea, obligaţie care nu este prevăzută pentru avocaţii cu drept de exercitare a profesiei;

    - art. 335 alin. (1) lit. a) din Statutul profesiei de avocat, care se referă la „veniturile din contribuţiile băneşti şi taxele achitate de avocaţi pentru formarea bugetului baroului şi a bugetului UNBR ori pentru constituirea de fonduri cu destinaţie specială, hotărâte de organele profesiei în condiţiile legii”;

    - art. 337 alin. (1) lit. h) din Statutul profesiei, care stabileşte dreptul baroului de „a încasa şi, respectiv, de a colecta taxe pentru activităţi de secretariat şi jurisdicţie profesională”, fără a se face deosebiri din această perspectivă între avocaţii aflaţi pe oricare dintre cele două tablouri, ţinând cont de faptul că baroul are aceleaşi obligaţii cu privire la publicarea şi menţinerea în bună regulă a evidenţei tuturor avocaţilor;

    - art. 337 alin. (2) din Statutul profesiei care impune în sarcina Consiliului UNBR stabilirea limitelor maxime ale taxelor prevăzute la art. 337 alin. (1)

Având în vedere că pentru persoanele nominalizate în tabloul avocaţilor fără drept de exercitare a profesiei (suspendare la cerere sau dispusă de organele profesiei, incompatibilitate etc) sunt alocate resurse financiare pentru activităţi de secretariat şi jurisdicţie profesională, activităţi IT, costuri mentenanţă pagină web etc, iar situaţia existentă în prezent, care impune ca acoperirea cheltuielilor să se realizeze din veniturile obţinute de la avocaţii cu drept de exercitare a profesiei, nu este corectă;

Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în şedinţa din 12 decembrie 2015,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. – Se instituie o taxă anuală de maxim 200 lei pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de barouri cu evidenţa şi mentinerea pe tablou a avocaţilor suspendaţi conform art. 28 din Legea nr. 51/1995.

 

Art. 2. – Decizia Consiliului U.N.B.R. nr. 63/03.12.2011 privind stabilirea limitelelor maxime ale taxelor prevăzute la art. 337 şi 338 din Statutul profesiei de avocat se completează în mod corespunzător.

 

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată tuturor barourilor şi membrilor Consiliului UNBR şi va fi afişată pe website-ul www.unbr.ro .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O N S I L I U L     U. N. B. R.

 

Comments