Noutăţi‎ > ‎

Adunare generală 2010

postat 11 feb. 2010, 05:59 de Webmaster Barou Argeş
CONSILIUL BAROULUI ARGEŞ
CONSILIUL

FILIALEI ARGEŞ

A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR

DIN ROMÂNIA

 

În temeiul art. 51 urm. din Legea nr. 51/1995 modificată şi republicată, art. 67 din Statutul profesiei de avocat şi art. 40 urm. din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România

 

CONVOACĂ

 

Adunarea Generală Ordinară a Baroului Argeş şi Adunarea Generală Ordinară a Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, cu următoarea ordine de zi:

1.     Prezentarea raportului de activitate al Baroului Argeş/2009;

2.     Prezentarea situaţiei economico-financiare;

3.     Raportul Comisiei de Disciplină;

4.     Prezentarea raportului de activitate şi situaţia economico-financiară ale Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România/2009;

5.     Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Baroului Argeş/2009;

6.     Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România/2010;

7.     Diverse – discuţii.

           

Adunarea se va desfăşura la data de 27 februarie 2010 începând cu orele 9.30, la Teatrul „Alexandru Davila”.

În caz de neîntrunire a quorum-ului se va face aplicarea art. 52 din Legea nr. 51/1995.