Noutăţi‎ > ‎

Adunarea Generală Ordinară a Baroului Argeş şi Adunarea Generală Ordinară a Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România

postat 1 feb. 2017, 04:42 de Tehnic User

CONSILIUL BAROULUI ARGEŞ

CONSILIUL FILIALEI ARGEŞ A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA


În temeiul art. 53 urm. din Legea nr. 51/1995 modificată şi republicată, art. 67 din Statutul profesiei de avocat şi art. 40 urm. din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Baroului Argeş şi Adunarea Generală Ordinară a Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, cu următoarea ordine de zi:

1.     Prezentarea raportului de activitate al Baroului Argeş/2016;

2.     Prezentarea situaţiei economico-financiare/2016;

3.     Raportul Comisiei de Disciplină/2016;

4.     Prezentarea raportului de activitate şi situaţia economico-financiară ale Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România/2016;

5.     Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Baroului Argeş/2017;

6.     Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România/2017;

7. Alegerea delegatilor la Congres.

Candidaturile pentru alegerea candidaţilor la Congres se vor depune la Secretariatul Baroului Argeş până la data de 15.02.2017, orele 16.

8. Diverse – discuţii

Adunarea se va desfăşura sâmbătă, 25 februarie 2017, începând cu orele 9,30 la Hotelul „Ramada” Piteşti. 

În caz de neîntrunire a quorum-ului se va face aplicarea art. 54 din Legea nr. 51/1995 modificată şi republicată.

Comments