Noutăţi‎ > ‎

Adresă privind plata dublă a contribuţiei pentru luna martie 2014 către barou

postat 2 apr. 2014, 03:07 de Webmaster Barou Argeş   [ actualizat la 2 apr. 2014, 03:10 ]
UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

B A R O U L    A R G E Ş

Piteşti, Str. I.C. Bratianu nr.42  Telefon: (0248)223043, Tel/Fax: (0248)213066

       Nr. 220/17.03.2014

 

 

 

                            Catre,

                                            membrii  Baroului Arges,

 

 

         In sedinta adunarii generale ordinare din 15 martie 2014 a fost adoptata hotararea de a aplica dispozitiile Deciziei nr. 85 din 17 decembrie 1997 a Consiliului Baroului Arges, decizie care a stabilit  ca toti membrii Baroului Arges au obligatia de a participa la adunarile generale convocate de Consiliul Baroului, iar avocatii care lipsesc de la adunarile generale vor achita o contributie dubla catre barou in luna in care s-a tinut sedinta adunarii generale. Potrivit art. 70 din Statutul  profesiei de avocat hotararile adunarii generale sunt obligatorii pentru membrii baroului.  

         Avocatii au obligatia de a respecta dispozitiile legii, ale statutului profesiei si ale deciziilor obligatorii ale organelor profesiei.

          Potrivit art. 43 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, avocatul este obligat sa participe la toate sedintele convocate de consiliul baroului, la activitatile profesionale si la sedintele organelor de conducere din care face parte. Absenta repetata si in mod nejustificat constituie abatere disciplinara.

         Adunarea generala a constatat ca au fost respectate cerintele legale privind convocarea sedintei din 15 martie 2014 si in consecinta poate adopta hotarari valabile.

         Fata de masura dispusa de Consiliul Baroului Arges la data de 17 decembrie 1997 si de dispozitiile legale mai sus enuntate, fata de hotararea adoptata in sedinta adunarii generale din 15 martie 2014, cu respectarea cerintelor de cvorum si cu majoritatea ceruta de lege, avocatii din Baroul Arges care au absentat nemotivat de la sedinta adunarii generale din 15 martie 2014 vor achita pentru luna martie 2014 o contributie catre barou egala cu dublul contributiei lunare.

         Serviciul de contabilitate va aduce la indeplinire hotararea adunarii generale din 15 martie 2014. Hotararea a fost  consemnata in procesul verbal al sedintei adunarii generale din 15 martie 2014.

 

 

 

Decan,

Av. Alin Postelnicescu

 

 

 

Comments