Noutăţi‎ > ‎

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de primire - sesiunea septembrie 2015 -

postat 26 iun. 2015, 00:51 de Webmaster Barou Argeş

ACTE NECESARE

PENTRU INSCRIEREA LA

EXAMENUL DE PRIMIRE IN PROFESIA DE AVOCAT

 - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015-

(EXCLUSIV PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE AVOCAT STAGIAR)

(dublu exemplar în 2 dosare cu şină)

 

 

 

 

 

-  cerere de înscriere la examen;

-   certificatul de naştere,în copie certificată pentru conformitate;

-   certificatul de căsătorie, în copie legalizată;

-   actul de identitate în copie;

-   diploma de licenţă sau adeverinţă provizorie, în copie legalizată;

-   foaia matricolă în copie legalizată, în cazul în care diploma a fost eliberată după anul 1995;

-   certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de depunerea cererii;

-   chitanţa de plată a taxei de înscriere la examen în original (Taxa de inscriere este de  1.000 lei, iar plata se va efectua in  contul I.N.P.P.A. Bucureşti - RO56RNCB0082044172480001  -

deschis la B.C.R. –Sucursala Unirea – Bucuresti, cu menţiunea „TAXA EXAMEN PRIMIRE ÎN PROFESIE CA AVOCAT STAGIAR, SESIUNEA  SEPTEMBRIE 2015);

-   certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică,  eliberat de Centrul Medical Ambra, Spitalul Dr. IRIMIA sau Centrul de Diagnostic şi Tratament Brătianu (BĂLCESCU). La eliberarea certificatului candidaţii vor avea asupra lor adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;

-   2 (două fotografii ¾);

 

 

DOSARELE SE VOR DEPUNE LA SEDIUL BAROULUI ARGEŞ

din Pitesti, B-dul I.C. Bratianu nr. 42, Bl. 42, sc. E, et.1

 ÎN PERIOADA  31 IULIE - 17 AUGUST 2015

REGULAMENTUL, TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA  SE VOR GĂSI PE

SITE-UL U.N.B.R.: www.unbr.ro

MODELUL CERERII ŞI ACTELE NECESARE SE VOR GĂSI PE SITE-UL BAROULUI ARGEŞ www.barouarges.ro

 

 

 

 

ACTE NECESARE

PENTRU INSCRIEREA LA

EXAMENUL DE PRIMIRE

 - SESIUNEA SEPTEMBRIE  2015 -

 PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE AVOCAT DEFINITIV

(dublu exemplar în 2 dosare cu şină)

 

 

-  cerere de înscriere la examen;

-   certificatul de naştere, casatorie, în copie legalizată;

-   actul de identitate în copie;

-   diploma de licenţă, în copie legalizată;

-   foaia matricolă în copie legalizată, în cazul în care diploma a fost eliberată după anul 1995;

-   chitanţa de plată a taxei de înscriere la examen în original (taxa de inscriere este de 1000 LEI,

iar plata se va efectua în  contul I.N.P.P.A. Bucureşti- RO56RNCB0082044172480001  -

deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti, cu menţiunea „TAXA EXAMEN PRIMIRE ÎN PROFESIE CA AVOCAT DEFINITIV, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015);

- dovada promovării examenului de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior;

-   certificatul de cazier judiciar eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

-   certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică,  eliberat de Centrul Medical Ambra, Spitalul Dr. IRIMIA sau Centrul de Diagnostic şi Tratament Brătianu (BĂLCESCU). La eliberarea certificatului candidaţii vor avea asupra lor adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;

-   2 (două fotografii ¾);

 

 

DOSARELE SE VOR DEPUNE LA SEDIUL BAROULUI ARGEŞ

din Pitesti, B-dul I.C. Bratianu nr. 42, Bl. 42, sc. E, et.1

 ÎN PERIOADA  31 IULIE - 17 AUGUST 2015

 

REGULAMENTUL, TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA SE VOR GĂSI PE

SITE-UL U.N.B.R.: www.unbr.ro

MODELUL CERERII ŞI ACTELE NECESARE SE VOR GĂSI PE SITE-UL BAROULUI ARGEŞ www.barouarges.ro

 

 

 

 

Comments