Noutăţi

Postare fără titlu

postat 30 oct. 2017, 01:28 de Site Barouarges


Examen 2017

postat 3 iul. 2017, 00:07 de Tehnic User

ANUNŢ
UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA organizează  examen de primire în profesia de avocat (pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire in profesia de avocat a persoanelor  care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2017. [...descarcă (.pdf)]

Acte necesare pentru inscrierea la examenul de primire in profesia de avocat [...descarcă]

CERERE de înscriere pentru participarea la examenul de primire în profesia de avocat și de admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. [...descarcă]

Postare fără titlu

postat 22 iun. 2017, 22:55 de Site Barouarges

Conferinta 30 iunie 2017

HOTĂRÂREA nr. 223, 23 martie 2017

postat 30 mar. 2017, 11:09 de Tehnic User

În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. a) și b) și ale art. 86-90 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 277-287 din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, U.N.B.R. ) nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere propunerea înaintată de Grupul de lucru constituit prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R.  nr. 156/03 septembrie 2016, astfel cum a fost completat în urma ședinței Consiliului U.N.B.R.  din 17.12.2016,
ținând cont de dezbaterile din ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R. ),
Consiliul U.N.B.R., întrunit în ședința din 23 martie 2017, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:
Art. 1 – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină din cadrul U.N.B.R., prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR și barourilor și se afișează pe website-ul www.unbr.ro .
Art. 3 – Barourile vor lua măsurile corespunzătoare pentru aducerea Regulamentului la cunoștința avocaților și a comisiilor de disciplină din cadrul acestora și pentru punerea sa în aplicare. 

Adunarea Generală Ordinară a Baroului Argeş şi Adunarea Generală Ordinară a Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România

postat 1 feb. 2017, 04:42 de Tehnic User

CONSILIUL BAROULUI ARGEŞ

CONSILIUL FILIALEI ARGEŞ A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA


În temeiul art. 53 urm. din Legea nr. 51/1995 modificată şi republicată, art. 67 din Statutul profesiei de avocat şi art. 40 urm. din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Baroului Argeş şi Adunarea Generală Ordinară a Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, cu următoarea ordine de zi:

1.     Prezentarea raportului de activitate al Baroului Argeş/2016;

2.     Prezentarea situaţiei economico-financiare/2016;

3.     Raportul Comisiei de Disciplină/2016;

4.     Prezentarea raportului de activitate şi situaţia economico-financiară ale Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România/2016;

5.     Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Baroului Argeş/2017;

6.     Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România/2017;

7. Alegerea delegatilor la Congres.

Candidaturile pentru alegerea candidaţilor la Congres se vor depune la Secretariatul Baroului Argeş până la data de 15.02.2017, orele 16.

8. Diverse – discuţii

Adunarea se va desfăşura sâmbătă, 25 februarie 2017, începând cu orele 9,30 la Hotelul „Ramada” Piteşti. 

În caz de neîntrunire a quorum-ului se va face aplicarea art. 54 din Legea nr. 51/1995 modificată şi republicată.

Anunţ privind organizarea unei sesiuni de instruire cu privire la tehnicile şi metodele pentru predarea educaţiei juridice în şcoli şi licee

postat 29 nov. 2016, 05:11 de Tehnic User

În atenţia avocaţilor din Baroul Argeş,
Joi, 8 decembrie, între orele 16-20, la Casa de Curltură "Adriana Trandafir" Bascov, [...mai mult]

Anunţ privind evenimentul "Accesul la justiţie"

postat 29 nov. 2016, 04:26 de Tehnic User   [ actualizat la 29 nov. 2016, 04:31 ]

  
ANUNT
In atentia tuturor membrilor Baroului Arges

Consiliul Baroului  Arges
are onoare sa va invite luni, 5 decembrie 2016, orele 14.00,
la Curtea de Apel Pitesti,
la manifestarile organizate pentru marcarea
« Zilei Europene a Avocatilor »
Tema evenimentului : « Accesul la justitie »

In cadrul evenimentului, va avea loc ceremonia depunerii juramantului de avocatii stagiari primiti in profesie in anul 2016.

In incheiere, Teatrul Al. Davila  va prezenta piesa de teatru 
« Justitie » de I.L.Caragiale, 
pe scena si in decorul real al salii de judecata nr. 2 a Curtii de Apel Pitesti.
Cu aleasa consideratie,

Decanul Baroului Arges,
Av. Luminita Ioana

REZULTATE VALIDARE DOSARE EXAMEN PRIMIRE IN PROFESIE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

postat 18 aug. 2016, 05:52 de Site Barouarges   [ actualizat la 18 aug. 2016, 06:13 de Webmaster Barou Argeş ]

BAROUL ARGEŞ

 

 

TABEL NOMINAL

CU REZULTATELE VALIDĂRII DOSARELOR CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016, CONFORM HOTĂRÂRII CONSILIULUI BAROULUI ARGEŞ DIN DATA DE 18.08.2016

 

 • PENTRU DOBÂNDIREA TITLULUI DE AVOCAT STAGIAR –

   

   

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul validării

1.      

Banariu Mariana Filofteia

Validat

2.      

Boşman Luminiţa

Validat

3.      

Buru Elena-Daniela

Validat

4.      

Căţoiu Ramona Marina

Validat

5.      

Cârstea Ştefănel-Darie

Validat

6.      

Constantinescu Anca-Raluca

Validat

7.      

Ciobanu Ana-Maria

Validat

8.      

Chiorniţă Pavel Corvin

Validat

9.      

Dumitru Ana-Maria

Validat

10.                         

Dumitru Alin Nicolae

Validat

11.                         

Dumitrache Ion 

Validat

12.                         

Eftene Diana-Elena

Validat

13.                         

Florea Mihaela

Validat

14.                         

Furică Cristian

Validat

15.                         

Graure Ionuţ-Alexandru

Validat

16.                         

Gheorghe Gabriela Ramona

Validat

17.                         

Iordache Alexandra

Validat

18.                         

Jidovu Anca-Elena

Validat

19.                         

Manea Ion Cătălin

Validat

20.                         

Marinică Oana

Validat

21.                         

Matei Ana-Maria (sub rezerva completării dosarului cu diploma de licenţă)                                     

Validat

22.                         

Nicolae Carmen-Elena

Validat

23.                         

Niţu Ion-Camil

Validat

24.                         

Niţu Vasile-Emil

Validat

25.                         

Niţulescu Loredana

Validat

26.                         

Nedelea Ina Simona

Validat

27.                         

Oancea Luiza Alexandra

Validat

28.                         

Olteanu Dragoş-Ionuţ

Validat

29.                         

Oprişa Mihaela Roxana

Validat

30.                         

Ormenişanu Petruţ

Validat

31.                         

Petrescu Georgiana Mihaela

Validat

32.                         

Pîrvu Florentina Corina

Validat

33.                         

Popescu Alina-Marina

Validat

34.                         

Popescu Natalia

Validat

35.                         

Popescu Robert Cosmin

Validat

36.                         

Popovici Cătălin Ştefan

Validat

37.                         

Preda Nicolae Marius

Validat

38.                         

Radu Mihai

Validat

39.                         

Stanciu Valentin-Alin

Validat

40.                         

Ştefan Ionela-Manuela

Validat

41.                         

Toma Gheorghe

Validat

42.                         

Ţonoiu Mihaela

Validat

43.                         

Ungheanu Oana Georgiana

Validat

44.                         

Vasile Marius-Florin

Validat

45.                         

Zamfira Cristian Alexandru

Validat

 

 

 

- PENTRU DOBÂNDIREA TITLULUI DE AVOCAT DEFINITIV -

 

 

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul validării

1.      

Banicescu Ovid-Rinu

Validat

2.      

Ciobanu Adina

Validat

3.      

Giovlan Dragoş Alexandru

Validat

4.      

Dina Daniela

Validat

5.      

Schiaucu Pavel Mugurel

Validat

          

        Rezultatele validării dosarelor au fost afişate în data de 18.08.2016, orele 15,00 la sediul Baroului Argeş.

       Contestaţiile se pot depune la sediul Baroului Argeş din Piteşti, str. I.C. Brătianu, nr. 42 sau prin fax la nr. 0248/213066,
 în 24 de ore de la afisarea rezultatelor.

 

ANUNȚ – Uniunea Națională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2016

postat 12 iul. 2016, 23:07 de Webmaster Barou Argeş

Data începerii desfășurării examenului este 12 septembrie 2016, pentru toți candidații, dată care a fost anunțată prin publicarea Hotărârii nr. 30 a Consiliului U.N.B.R. din data de 12 decembrie 2015.

Examenul are caracter preponderent teoretic sau preponderent practic – aplicativ, distinct, în funcție de vocația candidaților de a dobândi titlul profesional de avocat stagiar sau titlul profesional definitiv.

Examenul se va desfășura prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.

Materiile de examen sunt:

– organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;
– drept civil;
– drept procesual civil;
– drept penal;
– drept procesual penal.
Examenul pentru primirea în profesia de avocat se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, în centrele teritoriale ale acestuia, având la bază o metodologie elaborată și aprobată de Consiliul U.N.B.R..

Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 98 din 04.06.2016 pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, publicată pe site-ul U.N.B.R. (www.unbr.ro)

Arondarea candidaților pentru susținerea examenului este cea stabilită prin Hotărârea nr. 97 din 04.06.2016 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2016 și se va face în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen și la care, în caz de primire în profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat să se înscrie, fără a se putea înscrie în alt barou, astfel:

 • I. N.P.P.A. central (București): Barourile București, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Constanța, Tulcea și Dâmbovița;
 • Centrul teritorial Brașov: Barourile Brașov, Buzău, Covasna, Harghita, Mureș, Prahova și Sibiu;
 • Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj şi Maramureș;
 • Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Argeş, Teleorman şi Vâlcea;
 • Centrul teritorial Iaşi: Barourile Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;
 • Centrul teritorial Galaţi: Barourile Galaţi, Brăila şi Vrancea;
 • Centrul teritorial Timişoara: Barourile Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Satu-Mare şi Timiş.

Înscrierea la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfăşura astfel:

– Cererile de înscriere a candidaților la examen, se depun în intervalul 19 iulie 2016 – 17 august 2016 la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.

– Cererile vor fi însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.

– În perioada 18 – 20 august 2016 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

– În perioada 22 – 24 august 2016 se vor soluționa contestațiile formulate de candidații cărora li s-a respins înscrierea la examen.

– În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile și insurmontabile, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului.

– Exclusiv pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul universitar 2016 și numai dacă unitățile de învățământ absolvite de aceștia nu au emis diplomele de licență, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență, eliberată de unitatea de învățământ, în locul diplomei de licență prevăzută la art. 15 alin. 2 lit. b) din Statutul profesiei de avocat; în acest caz, nu se cere ca adeverința de absolvire să fie însoțită de foaia matricolă.

– Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2016”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016”.

Este interzisă perceperea de către I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operaţiuni care au legătură cu înscrierea candidaţilor la examen sau cu susţinerea acestuia.

Comunicat de presă

postat 3 iun. 2016, 05:50 de Webmaster Barou Argeş

 

                               COMUNICAT           

 

 

       Consiliul Baroului Arges ia  o  pozitie  ferma  impotriva modalitatii  in  care opinia publica a fost indusa in eroare, prin  discutiile  si  afirmatiile   ministrului justiei referitoare  la  faptul  ca in proiectul de Lege pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat ar exista o “imunitate absoluta” pentru avocati, in realitate proiectul de lege avand ca scop exclusiv protejarea dreptul constitutional la aparare al oricarei persoane, in justitia civila sau penala.

Ideea ca avocatii s-ar bucura de o “imunitate”, a fost promovat in presa   dar  acest  fapt   nu  este  altceva  decat  incalcarea dreptului constitutional la aparare  si  acest  fapt a  determinat  o  profunda ingrijorare a  intregului  corp  al  avocatilor  in legatura cu directia spre care se indreapta statul  de  drept  din Romania.               

      Protejarea confidentialitatii dintre client si avocat, regula recunoscuta in toate democratiile lumii, face parte din dreptul la aparare, fara de care nu exista stat de drept.

      Propunerile legislative de protejare a confidentialitatii dintre avocat si client  sunt conforme cu  sensul pe care Romania este obligata sa il urmeze daca doreste sa ramana o tara care impartaseste valorile comune ale spatiului european.

      Baroul Arges sustine poziţia Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România, care a constatat că “s-a produs o dezinformare cu privire la obiectivele și finalitatea acestui demers legislativ, cu consecințe grave asupra garantării dreptului la apărare și a dreptului la un proces echitabil al cetățenilor care apelează la avocat”.

              

 

1-10 of 45