SCRISOARE CU PRIVIRE LA DREPTURI
Prezenta scrisoare are rol de informare  scrisă ce ar trebui  înmânată suspecților, inculpaților sau persoanelor în cadrul procedurilor penale ori  persoanelor căutate în baza unui mandat european de arestare cu privire la drepturile acestora. [...descarcă (.pdf) [...descarcă (.docx)]
Ultima actualizare: 03 mai 2017

Planificarile la oficii ale avocatilor din Piteşti pentru mai-16 august 2017.

Planificare [...descarcă]
Ultima actualizare: 03 mai 2017

Achiziţie servicii de asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti şi a organelor de urmărire penală.

Anunţ de intenţie [...descarcă]
Ultima actualizare: 28 aprilie 2017

Conferință profesională organizată de Baroul Dolj cu sprijinul Uniunii Naționale a Barourilor din România, Facultății de Drept din Craiova și Centrului Teritorial Craiova al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților.

(Sâmbătă, 6 Mai 2017) 09:30 - 10.00 ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR
Aula Magna, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova
Strada Calea Bucureşti, Nr. 107D, Craiova, Județul Dolj, Romania [*** detalii]
Ultima actualizare: 26 aprilie 2017


HOTĂRÂREA nr. 223, 23 martie 2017
În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. a) și b) și ale art. 86-90 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 277-287 din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, U.N.B.R. ) nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere propunerea înaintată de Grupul de lucru constituit prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R.  nr. 156/03 septembrie 2016, astfel cum a fost completat în urma ședinței Consiliului U.N.B.R.  din 17.12.2016,
ținând cont de dezbaterile din ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R. ),
Consiliul U.N.B.R., întrunit în ședința din 23 martie 2017, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:
Art. 1 – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină din cadrul U.N.B.R., prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR și barourilor și se afișează pe website-ul www.unbr.ro .
Art. 3 – Barourile vor lua măsurile corespunzătoare pentru aducerea Regulamentului la cunoștința avocaților și a comisiilor de disciplină din cadrul acestora și pentru punerea sa în aplicare.
Ultima actualizare: 30 martie 2017

Legea nr. 25/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat [...descarcă]
Ultima actualizare: 29 martie 2017

REZULTATE ALEGERI DELEGATI  PENTRU CONGRESUL AVOCATILOR
24 - 25 MARTIE 2017:   

- Av. DIACONESCU MARIAN  - 75 voturi
- Av. STANCU PUIU DORIN   - 60 voturi
- Av. BLAGA AURELIAN        - 34 voturi

Adunarea Generală Ordinară a Baroului Argeş şi Adunarea Generală Ordinară a Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România
1.     Prezentarea raportului de activitate al Baroului Argeş/2016;
2.     Prezentarea situaţiei economico-financiare/2016;
3.     Raportul Comisiei de Disciplină/2016; [...mai mult]
Ultima actualizare: 01 februarie 2017

Nominalizarile pentru ,,Person of the Year 2016″ s-au incheiat astfel castigatorii…
Agenţia de Ştiri News247WorldPress a încheiat nominalizările pentru  distincţia ,,Person of the Year 2016″ inceputa în data de 2 Ianuarie 2017. Diplomele au fost trimise câstigătorilor  în doua etape între 9-15 Ianuarie 2017.
Nominalizările şi  criteriile au fost  obiective si evaluate de către Agenţia de Ştiri News247WorldPress. Persoanele nominalizate şi câstigatorii au fost monitorizaţi pe toată durata anului astfel fiind luate în considerare exclusiv contribuţia profesională şi implicarea în viaţa societăţii.  Aceste nominalizări cât si  premierea  este  un ,,Mulţumesc”public şi apreciere, nefiind însoţite de  bani ori alte avantaje .
În societatea spre care se tinde,  eforturile pot fi răsplătite simbolic, încrederea  unei astfel de nominalizări şi distincţii este imperios necesară stabilindu-se relaţii civilizate între Societate-Instituţii- Cetăţean.

Baroul Argeş anunţă desemnarea  “Person of the Year 2016” a Decanului Baroului Arges av. LUMINIŢA IOANA. 
Ultima actualizare: 19 ianuarie 2017

Anunt lansare curs e-learning HELP Programme
Institutul National al Magistraturii anunta lansarea, impreuna cu Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – Institutul National Pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, a unei sesiuni de formare e-learning in domeniul protectiei datelor si a dreptului la viata privata, organizat de Consiliul Europei in cadrul programului HELP 28.

Programul “Human Rights Education for Legal Professionals in the 28” sau “HELP in the 28” este un proiect finantat de Uniunea Europeană si implementat de Consiliul Europei, folosind metodologia HELP. “HELP in the 28” este cel mai amplu proiect de formare dezvoltat in cadrul Uniunii Europene dedicat judecatorilor, procurorilor si avocatilor. Pentru mai multe detalii poate fi accesat urmatorul link:  http://www.coe.int/en/web/help/help-in-the-28.

Cursul explorează acest domeniu intr-o maniera interactiva, ... [ .pdf, .docx ]

Ultima actualizare: 21 decembrie 2016

Anunţ privind legitimaţiile de avocat tip card
Vă informăm că au sosit timbrele holografice pentru vizarea  legitimatiilor de avocat tip card.
Ultima actualizare: 21 decembrie 2016


În atentia avocatilor 
Daca doriti sa actualizati poza dvs. de pe site sau datele (nr.telefon,adresa sediu profesional, adresa email etc),  puteti trimite poza in format (.jpeg dimensiune 128 x 168) plus datele personale la urmatoarea adresa de email: baroularges.secretariat@gmail.com