Examene

Examen de primire in profesie, sesiunea septembrie 2017

postat 2 iul. 2017, 23:58 de Tehnic User

ANUNŢ
UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA organizează  examen de primire în profesia de avocat (pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire in profesia de avocat a persoanelor  care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2017. [...descarcă (.pdf)]

Acte necesare pentru inscrierea la examenul de primire in profesia de avocat [...descarcă]

CERERE de înscriere pentru participarea la examenul de primire în profesia de avocat și de admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. [...descarcă]

Rezultate 2010

postat 14 mar. 2010, 03:13 de Webmaster Barou Argeş   [ actualizat la 23 sept. 2010, 23:30 de Site Barouarges ]

REZULTATE EXAMEN DEFINITIVAT - SESIUNEA FEBRUARIE 2010

Nr.

crt.

Numele si prenumele

Statutul prof.

al avocatului

Drept

civil

Dr. pr.

Civ.

Drept

penal

Dr. pr.

Pen.

Dr. fam.

Dr. muncii

Media

Calificativ

1

Bărbosu Mariana

7,00

8,00

8,00

6,00

6,00

7,00

ADMIS

2

Buciu Alexandru Claudiu

7,00

8,25

6,50

6,00

6,50

6,85

RESPINS

3

Ciobanu Ana Maria

9,00

8,00

8,00

7,50

9,50

8,40

ADMIS

4

Dragomir Anca

9,00

8,00

9,00

8,00

8,50

8,50

ADMIS

5

Dumitrescu Daniel

7,00

8,00

8,00

6,00

6,00

7,00

ADMIS

6

Marinescu Cătălin Ionel

9,00

8,00

9,00

7,00

6,50

7,90

ADMIS

7

Pârvu Adriana Ioana

8,00

8,00

9,00

7,00

8,50

8,10

ADMIS

8

Săndulescu Valentin

7,00

8,00

8,00

6,00

5,00

6,80

RESPINS

9

Selagea Mircea

8,00

6,00

6,50

6,00

6,50

6,60

RESPINS

 Preşedinte Subcomisie,

Av. Nicolae Zărnescu

Examen 2010

postat 31 dec. 2009, 03:54 de Webmaster Barou Argeş   [ actualizat la 14 mar. 2010, 03:09 ]


 
Detalii: Examen pentru primire şi definitivare - 2010

 

Examen pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv, în perioada 17 – 21 februarie 2010

Baroul Argeş anunţă organizarea examenului pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv, în perioada 17 – 21 februarie 2010.

Candidaţii vor depune dosarul de înscriere la sediul Baroului Argeş din Piteşti,str.I.C.Brătianu nr.42.

Dosarul de înscriere are cuprinsul prevăzut în regulamentul de examen ce poate fi consultat şi pe site-ul Uniunii Naţionale a Barourilor din România www.unbr.ro

Regulamentul şi programa examenului pot fi consultate la sediul baroului.

Înscrierile se fac la secretariatul baroului conform regulamentului de examen.

Taxa de înscriere la examen este de 719 lei si sa va achita odată cu depunerea cererii de înscriere la examen.

Relaţii suplimentare se pot solicita la sediul baroului.

 

Examen de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice în perioada 24 – 28 februarie 2010

În conformitate cu Hotărârea nr. 710/12.12.2009  a Consiliului U.N.B.R., Baroul Argeş anunţă organizarea  examenului de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, în perioada 24 – 28 februarie 2010.

Centrul de evaluare al examenului (locul desfăşurării) este la Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” a Universităţii „Lucian Blaga” din municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii, Nr.34, jud. Sibiu, cod 550324, Tel: +40-(269) 23.39.24, Fax: +40-(269) 23.32.95, E-mail: drept@ulbsibiu.ro, Web: http://drept.ulbsibiu.ro

Înscrierile pentru candidatii care intenţionează să îşi desfăşoare activitatea după primirea în profesie în cadrul Baroului Argeş, se fac la sediul Baroului Argeş din Piteşti, str. I.C. Brătianu, nr. 42, judeţul Argeş, până la data de 31 ianuarie 2010.

Regulamentul de examen, tematica şi bibliografia pot fi găsite pe site-ul U.N.B.R. – www.unbr.ro

Taxa de înscriere la examen este de 738 lei si se va achita la casieria Baroului Argeş odată cu depunerea dosarului.

 

Examen de primire în profesie   (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar) în zilele de miercuri 24 şi joi 25 februarie 2010

În conformitate cu Hotărârea nr. 710/12.12.2009  a Consiliului U.N.B.R., Baroul Argeş anunţă organizarea  examenului de primire în profesie   (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar) în zilele de miercuri 24 şi joi 25 februarie 2010.

Centrul de evaluare al examenului (locul desfăşurării) este la Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” a Universităţii „Lucian Blaga” din municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii, Nr.34, jud. Sibiu, cod 550324, Tel: +40-(269) 23.39.24, Fax: +40-(269) 23.32.95, E-mail: drept@ulbsibiu.ro, Web: http://drept.ulbsibiu.ro

Înscrierile pentru candidatii care intenţionează să îşi desfăşoare activitatea după primirea în profesie în cadrul Baroului Argeş, se fac la sediul Baroului Argeş din Piteşti, str. I.C. Brătianu, nr. 42, judeţul Argeş, până la data de 31 ianuarie 2010.

Regulamentul de examen, tematica şi bibliografia pot fi găsite pe site-ul U.N.B.R. – www.unbr.ro

Taxa de înscriere la examen este de 738 lei si se va achita la casieria Baroului Argeş odată cu depunerea dosarului.

 

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar)

Dosarul de înscriere la examen se va depune în două exemplare şi va contine următoarele acte:

a).    certificatul de naştere, în copie legalizată;

b).    actul de identitate, în copie;

c).    diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

d).    dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;

e).    certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

f).     certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică,  eliberat de Centrul Medical Ambra cu sediul în Piteşti, B-dul Nicolae Bălcescu, bl. L 6, Sc. F, ap. 2 -4, tel. 0248223594

g).    certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

 

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat  a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

Dosarul de înscriere la examen se va depune în două exemplare şi va contine următoarele acte:

a).    certificatul de naştere, în copie legalizată;

b).    actul de identitate, în copie;

c).    diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

d).    dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;

e).    certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

f).     certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică,  eliberat de Centrul Medical Ambra cu sediul în Piteşti, B-dul Nicolae Bălcescu, bl. L 6, Sc. F, ap. 2 -4, tel. 0248223594

g).    certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

1-3 of 3