Contribuții asigurări

CONTRIBUTII ASIGURARI 2016

 

 

Cota obligatorie lunara de contributie la fondul de asigurari sociale al avocatilor, incepand cu luna IANUARIE 2016 – conform art. 19 si 23 din Statutul C.A.A. si Hotararii Consiliului U.N.B.R. nr. 857/14.12.2013 si nr. 35/12.12.2015 este de 250 lei pentru avocatiidefinitivi si 80 lei pentru avocatii stagiari daca nu au venituri sau veniturile din profesie pe luna respectiva sunt de pana la 2.272 lei pentru avocatii definitivi si respectiv 727 lei pentru avocatii stagiari.

          Avocatii definitivi sau stagiari care realizeaza venituri brute din profesie in luna respectiva peste 2.272  respectiv peste 727 lei, sunt obligati sa contribuie la fondul de asigurari sociale cu 11% din venitul brut lunar din profesie, dar nu mai mult de 1.336 lei.

         

Astfel, pentru avocatii definitivi :

 

                  

Venit brut lunar din profesie

Cota de contributie

0 – 2.272 lei

250 lei

2.273 – 12.145 lei

11% din venitul brut

Peste 12.145 lei

1.336 lei

 

 

Pentru avocatii stagiari

 

Venit brut lunar din profesie

Cota de contributie

0 – 727 lei

80 lei

728 – 12.145 lei

11% din venitul brut

Peste 12.145 lei

1.336 lei

 

 

In declaratia pe care avocatul este obligat sa o dea in scris si sub semnatura, conform art. 322 alin. 3 din Statutul profesiei, vor fi trecute veniturile realizate in luna pentru care plateste contributie; daca acestea depasesc suma de 12.145 lei, in conformitate cu prevederile art. 322 alin. 4 din Statutul profesiei, avocatul nu are obligatia de a declara valoarea veniturilor suplimentare cotei platite.

          In conformitate cu art. 6 alin. 5 din Regulamentul C.A.A. « Contributiile lunare obligatorii se calculeaza fara zecimale, prin rotunjire in plus la leu ».